Τελευταία Νέα

Αφιέρωμα

Τα μυστικά και τα αγκάθια της ασφάλισης επιχειρήσεων και έργων

Μεταφέροντας το επιχειρηματικό ρίσκο στην ιδιωτική ασφάλιση

Η ασφάλιση της επιχείρησης με τις κατάλληλες καλύψεις αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο

Το 2022 ήταν μία χρονιά απρόοπτων εξελίξεων και ανατροπών στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μετά τον Covid19 ήλθε ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος με σοβαρά επακόλουθα σε γεωπολιτικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ανατρέποντας την τάξη πραγμάτων. Το 2023 απαντά μία σειρά μεγάλων ζητημάτων, όπως είναι η ενεργειακή κρίση,  ο πληθωρισμός, οι συναλλακτικοί κίνδυνοι, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι σοβαρές ελλείψεις πρώτων υλών, η άνοδος του κυβερνοεγκλήματος, η απότομη άνοδος των φυσικών καταστροφών κ.α. Αυτό το περιβάλλον ρευστότητας επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις, που βρίσκονται εκτεθειμένες σε προβλεπόμενους αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους. 

Χορηγοί

Χορηγοί