Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Επιτέλους νέα εισαγωγή στο ΧΑ! – Τα μεγέθη της Interlife που πήρε έγκριση για την Κύρια Αγορά

tags :
Επιτέλους νέα εισαγωγή στο ΧΑ! – Τα μεγέθη της Interlife που πήρε έγκριση για την Κύρια Αγορά
Η εισαγωγή τονίζεται πως δε στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων και γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης συμφερόντων των μετόχων
Μετά από αρκετά χρόνια εισέρχεται απευθείας ξανά εταιρεία στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα χρόνια που πέρασαν, χαρακτηρίστηκαν από τις διαγραφές εταιρειών, είτε λόγω δημόσιων προτάσεων, είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Έτσι, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εισηγμένων μειώθηκε σημαντικά, περιορίζοντας τις επιλογές των επενδυτών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι έφυγαν ολόκληροι κλάδοι από το ΧΑ.
Οι τελευταίες εισαγωγές ήταν είτε με εισφορά σε είδος (π.χ. BriQ, ΑΔΜΗΕ) είτε με μετάταξη (π.χ. Epsilon Net). 
Η πρόσφατη δήλωση στελέχους της ΕΧΑΕ, πως «δεν είναι δουλειά μας να φέρνουμε εταιρείες στο ΧΑ», θορύβησε αρκετά την αγορά και πολλά στελέχη σημείωναν πως αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η δουλειά της.
Έτσι θα αναβαθμιστεί το προϊόν και θα έρθουν επενδυτές, ενώ θα βελτιωθεί και η σχέση Κεφαλαιοποίησης ΧΑ προς ΑΕΠ, αν μπουν νέες εταιρείες και φυσικά αν βελτιωθούν οι αποτιμήσεις των εισηγμένων.
Η Interlife είχε λάβει την απόφαση για εισαγωγή στο ΧΑ στις 29 Μαρτίου του 2019 μετά και από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης στα τέλη του 2019.
Χθες το ΧΑ αποφάσισε την εισαγωγή 18,567 εκατ. μετοχών και αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Interlife έχει «μεγαλώσει» τα τελευταία χρόνια.
Είναι ενδεικτικό πως το 2010 είχε ίδια κεφάλαια 20,1 εκατ. ευρώ και στο τέλος του 2019 είχε 94,1 εκατ. ευρώ.
Το ενεργητικό της ανέρχεται στα 228,6 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις στα 207,4 εκατ. ευρώ.
Το 2019 η σύνθεση των επενδύσεων ήταν σε ομόλογα το 34,80%, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων το 30,76%, σε καταθέσεις προθεσμίας 15,49%, σε ακίνητα 13,47% και σε μετοχές 5,49%.
Το 2019 τα καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 61 εκατ. ευρώ από 56,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 18,8 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2019, η εταιρεία είχε υποβάλει ενημερωτικό δελτίω και ανέμενε να γίνει η εισαγωγή εντός του 2020.
Η εισαγωγή τονίζεται πως δε στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων και γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης συμφερόντων των μετόχων.
Συνεπώς, τα οικονομικά μεγέθη δεν αναμένεται να επηρεαστούν, αναμένεται όμως αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον λόγω προβολής καθώς και ισχυροποίηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης λόγω της προσθήκης επιπλέον εποπτικών οργάνων και υπαγωγής της εταιρείας σε περισσότερες κανονιστικές διατάξεις, αναφερόταν στον ισολογισμό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης