Τελευταία Νέα
Speculator

Κλουκίνας - Λάπας: Ένας συμβιβασμός με πολλά ερωτήματα και η … αναίμακτη διόρθωση των 9 εκατ. ευρώ!

Κλουκίνας - Λάπας: Ένας συμβιβασμός με πολλά ερωτήματα και η … αναίμακτη διόρθωση των 9 εκατ. ευρώ!
Τι είχε αποκαλύψει το BN και το έλλειμα ενημέρωσης από την εισηγμένη

Μπορείς να βρίσκεσαι με κάποιον σε δικαστική διαμάχη δεκατρία (13) ολόκληρα χρόνια, να την κερδίζεις και να μπορείς να κερδίσεις ακόμα περισσότερα αλλά να συμβιβάζεσαι και να το παρουσιάζεις ως επιτυχία;
Φαίνεται ότι για την Κλουκίνας-Λάπας γίνεται

Συγκεκριμένα η Κλουκίνας Λάπας χθες ανακοίνωσε ότι την 21.9.2022 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των λοιπών αντιδίκων μερών τα οποία ενεπλάκησαν στην αντιδικία, ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων των μερών σε σχέση με την ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου, με βάση το οποίο η Θυγατρική συμβιβάστηκε στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000 €), εκ των οποίων της κατεβλήθη την 21.9.2022 το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα και πέντε λεπτών (1.961.299,05 €) (λόγω παρακράτησης φόρου επί των τόκων), διατηρώντας η Θυγατρική επιπλέον του ανωτέρω ποσού και το ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα πέντε λεπτών (332.074,55 €) το οποίο είχε εισπράξει στο παρελθόν δυνάμει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ως αποτέλεσμα της ως άνω συμφωνίας, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τη Θυγατρική, τερματίστηκαν με επιτυχία οι διενέξεις και δικαστικές αντιδικίες που υπήρξαν και οι οποίες διήρκησαν από το 2009 έως την κατάρτιση του ως άνω συμβιβασμού.

Τα 10 εκ ευρώ που έγιναν 1 εκ ευρώ !!!

Την υπόθεση με την Πρωτοβουλία Σπετσών είχε αναδείξει το bankingnews στις 8 Μαίου του 2022 (πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό δημοσίευμα). Από τα στοιχεία που αρχικά περιέχονταν  στις οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2021 της Κλουκίνας Λάπας προέκυπτε ότι σωρευτικό ποσό που έχει αναγνωρισθεί ως έσοδο από κατασκευαστικά συμβόλαια έως την 31.12.2021 είναι €10.053.371 (31.12.2020 €10.053.371) και αφορά σε δουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση της θυγατρικής ΚΛΜ ΑΤΕ από την Πρωτοβουλία Σπετσών για την κατασκευή του ξενοδοχείου «Ποσειδώνιο» στις Σπέτσες».
Λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα του bankingnews και συγκεκριμένα στις 12 Μαίου η Κλουκίνας Λάππας ανακοίνωσε στο ΧΑ τα εξής
«Το σωρευτικό ποσό που έχει αναγνωρισθεί ως έσοδο από κατασκευαστικά συμβόλαια έως την 31.12.2021 είναι €10.053.371 (31.12.2020 €10.053.371), εκ των οποίων ποσό € 1.012.492 (31.12.2020 € 1.012.492), αφορά σε δουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση της θυγατρικής ΚΛΜ ΑΤΕ κατά της εταιρείας «Πρωτοβουλία Σπετσών Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Τεχνική Διαχειριστική Εταιρεία» για την κατασκευή του ξενοδοχείου «Ποσειδώνιο» στις Σπέτσες».
Δηλαδή τα 10,053 εκ ευρώ έγιναν ξαφνικά 1,012 εκ ευρώ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προφανώς τότε πετούσε αετό και δεν της προκάλεσε καμία άλλη απορία μια τόσο μεγάλη μεταβολή κονδυλίων η οποία μάλιστα έγινε αφού ανέδειξε το θέμα το bankingnews.

Μπερδεμένες απαιτήσεις

Επίσης στις ίδιες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι διατηρούσε απαίτηση 2,266 εκ ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα έξοδα από την εκτέλεση εργολαβικού συμφωνητικού και την επέκταση – τροποποίηση αυτού από την Πρωτοβουλία Σπετσών. Από αυτά είχε εισπράξει μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης 325 χιλιάδες ευρώ (στη χθεσινή ανακοίνωση αναφέρει 332 χιλιάδες).
Με τη χθεσινή απόφαση συμβιβασμού η θυγατρική της Κλουκίνας εισπράττει μεικτά 2 εκ ευρώ για ποσό που κατά τα λεγόμενα της εταιρίας ήταν υπόλοιπου κεφαλαίου 1,741 εκ ευρώ  και το θεωρεί επιτυχία.

Τι ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση

Και όλα αυτά όταν στην τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν ερωτήθηκε η διοίκηση της εταιρίας είπε ότι «ως εκ περισσού να σας ενημερώσουμε επιγραμματικά για λόγους καλής πίστης και προκειμένου να καταδείξουμε την χρηστότητα της διαχείρισης που ασκεί η διοίκηση, η εταιρεία εξαντλεί κάθε νόμιμο μέσο για την είσπραξη των απαιτήσεών.

Συγκεκριμένα, μετά από την έκδοση της με αριθ. 1286/2022 εφετειακής απόφασης στις 14/3/2022, η οποία απέρριψε την αγωγή ακύρωσης της αντιδίκου εταιρείας, με αποτέλεσμα να οφείλει η τελευταία νομιμοτόκως το ποσό του 1.741.944 ευρώ στη θυγατρική μας, αυτή έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

- Στις 7/4/2022 επιδόθηκε στην Πρωτοβουλία Σπετσών Α.Ε. η από 4/4/2022 επιταγή προς πληρωμή.

- Στις 12/4/2022 ασκήθηκε η από 11/4/2022 αγωγή καταδολίευσης δανειστών της εταιρείας μας κατά των φυσικών προσώπων που η εταιρεία θεωρεί ότι ευθύνονται εις ολόκληρον με την αντίδικο εταιρεία, και

- Στις 28/6/2022 επιδόθηκε η υπ’ αριθ. 1286/2022 απόφαση του Εφετείου Αθηνών στην Πρωτοβουλία Σπετσών Α.Ε.».

Με τα στοιχεία που η ίδια η διοίκηση της Κλουκίνας Λάπας επικαλέστηκε στη Γενική Συνέλευση είναι απορίας άξιον πως ενώ έχει κερδίσει τα πάντα πηγαίνει σε τέτοιο συμβιβασμό.
Το ποσό με τους τόκους που επιδίκασαν τα δικαστήρια δεν έχει γίνει γνωστό και παραδόξως δεν το ανακοίνωσε η εταιρία ώστε να τεκμηριώσει αυτό που ανακοινώνει δηλαδή ότι ο συμβιβασμός είναι επωφελής για τη θυγατρική της και την ίδια.
Όπως είναι τουλάχιστον παράδοξο να καταθέτει μια εταιρία αγωγή για καταδολίευση και λίγο μετά να έρχεται σε συμβιβασμό. Άραγε αυτό αποτελεί παράδειγμα συνετής και χρηστής διοίκησης της εισηγμένης και της θυγατρικής της;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο