Τελευταία Νέα
Speculator

Αλλαγή στρατηγικής για την Κλουκίνας - Λάππας από τον όμιλο Intracom - Ποια σχέδια εξετάζονται και η λύση

Αλλαγή στρατηγικής για την Κλουκίνας - Λάππας από τον όμιλο Intracom - Ποια σχέδια εξετάζονται και η λύση
Επανεξετάζεται η στρατηγική τou ομίλου για μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία επενδύσεων στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας
Προβληματισμός επικρατεί σύμφωνα με πληροφορίες στον όμιλο Ιντρακόμ σε ότι αφορά στην αξιοποίηση της Κλουκίνας-Λάππας λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο Χρηματιστήριο για τις εταιρίες του κλάδου ακινήτων και τη διαμόρφωση μεγάλων discount στις ΑΕΕΑΠ.
Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζεται η στρατηγική τou ομίλου για μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία επενδύσεων στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας και η αξιοποίησή της με τρόπο που θα καταστεί περισσότερο αποδοτικό για τον όμιλο αλλά και την ίδια την εισηγμένη.
Η λήψη τελικών αποφάσεων για την αξιοποίηση της Κλουκίνας όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες είναι θέμα ημερών καθώς ο όμιλος έχει επεξεργαστεί διάφορα σενάρια τα οποία οδηγούν στη μεγιστοποίηση των υπεραξιών για τους μετόχους.
Ανεξάρτητα αυτών και της τελικής απόφασης που θα ληφθεί στον όμιλο έχει αποφασιστεί να συγκεντρωθεί ακίνητη περιουσία στην Κλουκίνας μέσω της συγχώνευσης με την Ιντρακόμ Properties η οποία διαθέτει αξιόλογη ακίνητη περιουσία της οποίας η αξία υπερβαίνει τα 60 εκ ευρώ.
Άλλωστε ήδη έχει γίνει η προεργασία τόσο με την πώληση του κλάδου ενέργειας στην οικογένεια Λάππα όσο και την απόσχιση του κλάδου εμπορίας βρεφικών ειδών που έχει περάσει σε κοινή εταιρία του ομίλου Ιντρακόμ και της οικογένειας Λάππα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία χθες ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2023 μειώθηκε κατά 10,64% και ανήλθε σε € 24.492.793, έναντι € 27.408.652 το 2022. Τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 11.591.661 έναντι € 12.916.830 μειωμένα κατά 10,26% σε σχέση με το 2022. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 2.101.153 έναντι € 2.727.769 το 2022 μειωμένα κατά 22,97%. Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε € 899.671 έναντι ζημιών € 705.299 το 2022, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 8.020.361 έναντι ζημιών € 2.850.489 της προηγούμενης χρήσης. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 7.133.820 έναντι ζημιών € 2.938.185 το 2022.
Επισημαίνεται ότι η αύξηση των ζημιών οφείλεται σε έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα καθώς στη χρήση του 2023 αναγνωρίστηκαν απομειώσεις των απαιτήσεων από θυγατρικές εταιρείες ποσού € 1.300.000 και από franchisees ποσού € 170.000, ζημιές από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων ποσού € 3.436.039 και η απομείωση της υπεραξίας ποσού € 572.384. Συνολικά δηλαδή η έκτακτη επιβάρυνση ανήλθε σε περίπου 5,4 εκ ευρώ.
Η καθαρή θέση του Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας την 31/12/2023 διαμορφώθηκε στο ύψος των € 45.500.475 από € 50.365.616 την 31/12/2022, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 9,66%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε € 8.535.150 έναντι € 10.412.930 την 31/12/2022, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 18,03%.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι κλάδοι εμπορίας βρεφικών ειδών και ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι στο εξής δεν θα συμμετέχουνστη διαμόρφωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας.
Ο κλάδος ακινήτων που πλέον θα αποτελεί τη μοναδική δραστηριότητα το 2023 είχε έσοδα € 1.369.140 έναντι € 1.238.040 το 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,59%, το EBITDA ανήλθε σε κέρδη ποσού € 659.146 το 2023 έναντι κερδών €1.035.146 το 2022 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε ζημιά € 2.816.584, λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, έναντι κερδών €1.351.684 το 2022.
Σημειώνεται ότι την 17 Ιανουαρίου 2024 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση στον κ. Ιωάννη Λάππα του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Κλουκίνας - Ιωάννης Λάππας Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία» - Δ.Τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά ευρώ 5 εκατ.,
Στις 31 Ιανουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου και ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.10.2023.
Την 19 Φεβρουαρίου 2024 η Εταιρεία πούλησε το αγροτεμάχιο επιφάνειας 6.290,74 τ.μ., κείμενο στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» Αγ. Θωμά, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας και του εντός του αγροτεμαχίου υφιστάμενου κτίσματος επιφάνειας 2.786,14 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος τοις μετρητοίς ευρώ πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων (€ 527.000), στα πλαίσια της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 26 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της Εταιρείας στην πόλη της Πάτρας , κείμενου στη θέση ΠΕΡΙΒΟΛΑ, επί της οδού Γλαύκου, αρ. 9, του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας.
Επίσης την 26 Φεβρουαρίου 2024 υπογράφηκε η λύση της συνεργασίας με την εταιρεία Α.& Π. Δανόπουλος Εμπορική Βρεφικών και Παιδικών Ειδών ΙΚΕ, η οποία λειτουργούσε το κατάστημα στην πόλη του Ναυπλίου υπό το καθεστώς δικαιόχρησης. Το κατάστημα έκλεισε οριστικά την 31/03/2024.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης