Τελευταία Νέα
Speculator

Μπάχαλο στο ΓΕΜΗ: Μαζική αναστολή καταχώρισης των εταιριών - Όλες οι εισηγμένες, περιλαμβανόμενης της ΕΧΑΕ, σε αναστολή

Μπάχαλο στο ΓΕΜΗ: Μαζική αναστολή καταχώρισης των εταιριών - Όλες οι εισηγμένες, περιλαμβανόμενης της ΕΧΑΕ, σε αναστολή
Μεταξύ των εταιριών από έλεγχο που διενήργησε το bankingnews περιλαμβάνονται μεγάλες εισηγμένες , εισηγμένες μικρότερου μεγέθους, τράπεζες ακόμα και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια όπου το ΓΕΜΗ εμφανίζει την ένδειξη σε αναστολή καταχώρησης
Σχετικά Άρθρα

Ένα απίστευτο αλαλούμ επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο ΓΕΜΗ όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που το ίδιο εμφανίζει, σχεδόν όλες οι εταιρίες βρίσκονται σε αναστολή καταχώρισης.
Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν καμία νέα καταχώριση πριν καταχωρήσουν προηγούμενες που οφείλουν.
Μεταξύ των εταιριών από έλεγχο που διενήργησε το bankingnews περιλαμβάνονται μεγάλες εισηγμένες , εισηγμένες μικρότερου μεγέθους, τράπεζες ακόμα και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια όπου το ΓΕΜΗ εμφανίζει την ένδειξη σε αναστολή καταχώρησης.
Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε το εμφανίζει η σελίδα του ΓΕΜΗ για την ΕΧΑΕ την παρακάτω φωτογραφία.
00000_1.JPG
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:
«α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,
β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Μπάχαλο

Ανατρέχοντας στις δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ η ΕΧΑΕ φαίνεται να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Ωστόσο μια προσεκτική ματιά στο ΓΕΜΗ δείχνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΧΑΕ ναι μεν έχουν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ αλλά με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Για να τις διαβάσει κάποιος πρέπει να σκανάρει με QR Code πράγμα που δεν φαντάζει και τόσο λογικό καθώς δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των ενδιαφερομένων.
Ωστόσο δεν φαίνεται αυτός ο λόγος αλλά πιθανά το μπάχαλο που επικρατεί στο ΓΕΜΗ όπου προφανώς δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν τη διαδικασία.
Και αυτό διότι με δεδομένο ότι η εφαρμογή του νόμου για την αναστολή καταχώρισης ξεκινά την 1η Ιουλίου δεν έχουν δώσει ούτε τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.
Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπεται αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν και την υποχρέωσή του είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022).

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->