Πόσο αμείβει τους συνεπείς δανειολήπτες το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πόσο αμείβει τους συνεπείς δανειολήπτες το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γιατί δεν έχει «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια
Ένα βήμα μπροστά είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες αναφορικά με τους συνεπείς δανειολήπτες που βλέπουν στη πράξη την ανταμοιβή τους.
Ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για τους συνεπείς δανειολήπτες από τα μέσα του 2016 βελτιώνοντας σημαντικά την οικονομική τους κατάσταση το οποίο να σημειωθεί λειτουργεί ως κίνητρο.   
Με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από το 4%.
Σύμφωνα  με πληροφορίες οι συνεπείς δανειολήπτες μετά τις πρωτοβουλίες της διοίκησης είχαν όφελος κατά μέσο όρο έως 800 ευρώ το χρόνο.
Ως μάννα εξ ουρανού ήταν για τους συνεπείς δανειολήπτες η επιβράβευση από τη διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συνολικά 90.000 δανειολήπτες έλαβαν το μπόνους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σύνολο 120.000 δανειοληπτών.
Σύμφωνα πληροφορίες το κόστος για το Ταμείο Παρακαταθηκών ξεπερνά τα 50  εκατ. ευρώ το χρόνο. Ωστόσο εμφανίζονται και δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Περισσότεροι από 5000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη ενώ για τις περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν ήταν σε θέση να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας υλοποιείται πρόγραμμα ρύθμισής του Ταμείου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την κατηγορία να παγώσει το «κεφάλαιο».
Ο δανειολήπτης που αποδέχεται τη ρύθμιση του δανείου θα καταβάλει μόνο τους τόκους του δανείου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετές υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν τη δόση δανείου που διαμορφώνεται σε 400 ευρώ το μήνα και ζητούν από το Ειρηνοδικείο Αθηνών να τους μειώσει περαιτέρω τη μηνιαία δόση
Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν περικοπές στη μηνιαία σύνταξή τους.  
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια διότι με βάση τη συμφωνία εκταμίευσης η δόση του δανείου παρακρατείται στην πηγή χωρίς ο δανειολήπτης να έχει την ευχέρεια να διαχειριστεί το μισθό του.
Αντίθετα οι συστημικές τράπεζες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να μεταφέρει σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό τη δόση του δανείου.  
Οι συστημικές τράπεζες στο σημείο αυτό μειονεκτούν έναντι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο  χρηματοδοτεί  αναλαμβάνοντας μικρότερο ρίσκο έναντι των δανειοληπτών.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingbnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS