Αναλύσεις – Εκθέσεις

Standard & Poor's: Υποβάθμισε σε CCC+ τον Ελλάκτωρ, αρνητικό το outlook - Τι λέει για τις διοικητικές εξελίξεις και την ΑΜΚ

Standard & Poor's: Υποβάθμισε σε CCC+ τον Ελλάκτωρ, αρνητικό το outlook - Τι λέει για τις διοικητικές εξελίξεις και την ΑΜΚ
Υποβάθμισε σε CCC+ τον Ελλάκτωρ από Β- η Standard & Poor's ή κατά μια κλίμακα
Σχετικά Άρθρα

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελλάκτωρ σε CCC+ από B- προχώρησε στις 16 Απριλίου 2021 ο οίκος Standard and Poor's, θέτοντας σε αρνητικό το outlook - τις προοπτικές - στην αξιολόγηση.
Η υποβάθμιση αντανακλά την μειωμένη ευελιξία του Eλλάκτωρ όσον αφορά στη διαχείριση των σημαντικών και επαναλαμβανόμενων ζημιών στον κατασκευαστικό κλάδο.
Οπως αναφέρει ο οίκος, ο κατασκευαστικός τομέας (Άκτωρ) είναι αντιμέτωπος με πιέσεις ρευστότητας λόγω των ζημιών και των απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης.
Σημειώνεται ότι το 2020 ι Άκτωρ εμφάνισε ζημιές 155,5 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η Standard & Poor’s αυτό εξασθένισε σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου, που επιδεινώθηκε από την επίδραση της πανδημίας στον κλάδο των παραχωρήσεων.
Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμάει ότι η οικονομική ευελιξία του ομίλου έχει μειωθεί μετά την ένεση ρευστότητας προς τον Άκτωρ, με χρηματοδότηση ύψους 76 εκατ. ευρώ το 2020 και 1,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου 120,5 εκατ

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, η διοίκηση του Ελλάκτωρ πρότεινε αύξηση κεφαλαίου 120,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης, η οποία θα συζητηθεί στην επερχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 22 Απριλίου 2021.
Τα περισσότερα από τα έσοδα θα διατεθούν στην Άκτωρ (100 εκατομμύρια ευρώ) για την κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων (45 εκατομμύρια ευρώ) και την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές και υπεργολάβους για την έναρξη κρίσιμων έργων στην ελληνική αγορά (55 εκατομμύρια ευρώ).
Ένα μικρότερο μέρος των κεφαλαίων από την ΑΜΚ, θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (20 εκατομμύρια ευρώ).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μόνο από τον Ιούνιο του 2021 και οι πιεστικές ανάγκες ρευστότητας, η Άκτωρ ξεκίνησε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ που θα παρασχεθεί από τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, Reggenborgh Invest BV, έως το τέλος του μήνα, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της αύξησης κεφαλαίου
Εάν εγκριθεί η ΑΜΚ των 120 εκατ. ευρώ, θα υπάρξει ανακούφιση στις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες ρευστότητας, αλλά τα κεφάλαια από την ΑΜΚ δεν επαρκούν για την αντιστάθμιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων.

Η Standard & Poor’s αναμένει ότι η απομόχλευση θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι περίμενε στο προηγούμενο βασικό της σενάριο, έτσι ώστε ο λόγος του προσαρμοσμένου χρέους του Ελλάκτωρ προς το EBITDA να παραμείνει πιθανότατα κοντά στο 8,5x το 2021 - σε σύγκριση με την προηγούμενη προσδοκία για 6,5x - ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου.
Επιπλέον ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές θα παραμένουν αρνητικές το 2021, εγείροντας ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα της κεφαλαιακής δομής του Eλλάκτωρ.
Εάν οι προοπτικές του Άκτωρ δεν βελτιωθούν και συνεχίσει να επιδεινώνει την κερδοφορία του ομίλου και να απορροφάει μετρητά από τον όμιλο, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει πως αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης - με την προθεσμία λήξης ομολόγων ύψους 670 εκατομμυρίων ευρώ να που λήγει το 2024.
Ως εκ τούτου, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης θεωρεί ότι η σταθεροποίηση της απόδοσης της Άκτωρ είναι ζωτικής σημασίας για τη ρευστότητας του ομίλου και την πιστωτική ποιότητα.
Επίσης, σημειώνει ότι η παραχώρηση της Αττικής Οδού - ο κύριος συντελεστής στις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου - λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει την αβεβαιότητα κατά τη στιγμή της αναχρηματοδότησης εάν δεν παραχωρηθεί επέκταση ή νέα παραχώρηση από την εταιρεία.

Διαμάχη των μετόχων

Η διαμάχη των μετόχων θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του ομίλου.
Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, έχουμε παρατηρήσει εξελίξεις που αποτυπώνουν τη διαμάχη μεταξύ των κύριων μετόχων: Greenhill Investment (μερίδιο 20,1%) και Reggenborgh (μερίδιο 14,2% με δυνατότητα αύξησης έως 27,3%).
Η S&P αναφέρει πως η Reggenborgh ενδιαφέρεται να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου και να καλύψει πλήρως τη χρηματοδότηση - γέφυρα, με την επιφύλαξη της έγκρισης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Εν τω μεταξύ, η Greenhill πίεσε για να ακυρώσει την χρηματοδότηση - γέφυρα.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η σταθερότητα του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε τον Ιανουάριο του 2021 κινδυνεύει, καθώς η επερχόμενη έκτακτη συνέλευση θα ψηφίσει για μια πιθανή νέα σύνθεση που προτείνει η Greenhill.
Κατά την άποψή μας, τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν έλλειψη ευθυγράμμισης στρατηγικής προς την ανάκαμψη και τη σταθερότητα του πιστωτικού προφίλ της Eλλάκτωρ.
Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική ηγεσία και στρατηγική θα μπορούσαν να υποφέρουν από τις συνεχείς αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση.
Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα της Eλλάκτωρ να αποκαταστήσει τη ρευστότητα και την οικονομική ευελιξία, με αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το μειωμένο επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υπάρχουν τώρα μόνο δύο ανεξάρτητα μέλη στα πέντε μέλη του ΔΣ, σε σύγκριση με πέντε ανεξάρτητη μέλη στα εννέα μέλη στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τον Ιανουάριο του 2021.
Οι αρνητικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν ότι ενδέχεται να μειώσουμε τις αξιολογήσεις στα επόμενα τρίμηνα εάν ο Eλλάκτωρ δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για την κατασκευαστική της δραστηριότητα, εξέλιξη που μεταφράζεται σε αυξημένες πιέσεις ρευστότητας.

Θα μπορούσαμε να υποβαθμίσουμε τη βαθμολογία του Ελλάκτωρ εάν:

  • Η διαμάχη των μετόχων έχουν ως αποτέλεσμα  να μην εγκριθεί η ΑΜΚ έως τα μέσα του 2021, απουσία άλλων σημαντικών θετικών εξελίξεων.
  • Η χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου επιδεινωθεί περαιτέρω, πέρα από τις προβλέψεις στο βασικό σενάριο, με αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση στην κεφαλαιακή διάρθρωση ή τη ρευστότητα τους επόμενους 12 μήνες.
  • Ο Άκτωρ κινήσει επίσημη διαδικασία αφερεγγυότητας (πτώχευσης) σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές ή κηρύξει default το χρέος της, μεταφράζοντας σε αυξημένη πίεση ρευστότητας σε ενοποιημένο επίπεδο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης