Απάντηση για το… θεαθήναι από τη Dionic – Η πραγματική εικόνα ιδίων κεφαλαίων και δανείων

Απάντηση για το… θεαθήναι από τη Dionic – Η πραγματική εικόνα ιδίων κεφαλαίων και δανείων
Οι εισηγμένες δίνουν εκτιμήσεις χωρίς να τις τηρούν και χωρίς να «ενοχλούνται» από τις αρμόδιες αρχές
Απάντηση απλά για να απαντήσει φαίνεται πως έδωσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Dionic, αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «δεν ολοκληρώθηκε έως την 31.12.2019 όπως αρχικώς είχε εκτιμηθεί η διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες Εθνική και Alpha Bank για την ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας με στόχο την διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου η οποία θα είχε θετική επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και εκτιμά ότι ενδέχεται αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 30.06.2020, και ως εκ τούτου τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παραμένουν αρνητικά».
Επιπλέον η εισηγμένη αναφέρει πως σε περίπτωση όπου η εν λόγω διαπραγμάτευση δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 30.06.2020 και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παραμένουν έως τότε αρνητικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις.
Αρχικά, και με βάση τις απαντήσεις θα πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ικανοποιημένη από την απάντηση.
Μήπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να αναρωτηθεί αν πρέπει οι εκτιμήσεις που κάνουν οι εισηγμένες να μην έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν για το αποτέλεσμα;
Έληξε η εκτίμηση της διοίκησης 31/12/19 χωρίς να ενημερώσει από μόνη της.
Στις 20/6/2020 θα υπάρξει ενημέρωση ή θα πρέπει να ενοχλήσει κάποιος την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να ξαναστείλει επιστολή.
Άλλη εισηγμένη έδινε εκτίμηση για κέρδη και δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά ποτέ δεν έδωσε προειδοποίηση, ούτε απάντησε γιατί δεν έπιασε το στόχο.
Είναι κάτι που απασχολεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;
Θα πρέπει επίσης να αναρωτηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν υπονοείται από την ανακοίνωση της Dionic, ότι τα ίδια κεφάλαια αν υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες θα μπορούσαν να είναι θετικά.
Ή ακόμα όπως λέει «αν μετά από τις 20/6/2020 και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία τα κεφάλαια είναι ακόμα αρνητικά θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να λάβει μέτρα».
Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα τα ίδια κεφάλαια να μην είναι αρνητικά μέχρι τότε και χωρίς συμφωνία με τις τράπεζες;
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου ο όμιλος είχε αρνητική καθαρή θέση 29,7 εκατ. ευρώ και αρνητικό EBITDA.
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ήταν στα 27,2 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες στα 10,1 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση είναι σε «διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμες», αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση.
Περιμένει διαγραφή τόκων και κεφαλαίου.
Το ερώτημα είναι: Αν διαγραφούν όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, γυρίζει η καθαρή θέση σε θετική ή παραμένει αρνητική;

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS