Χαλυβουργία Ελλάδος: Στα 5,2 εκατ ευρώ οι καθαρές ζημιές το 2018 - Πρώτη φορά εξαγωγές σε ΗΠΑ

Χαλυβουργία Ελλάδος: Στα 5,2 εκατ ευρώ οι καθαρές ζημιές το 2018 - Πρώτη φορά εξαγωγές σε ΗΠΑ
Τα ταμειακά της διαθέσiμα ανέρχονται σε 2,4 εκατ ευρώ ενώ απασχολεί 520 εργαζόμενους
Στα 5,2 εκατ ευρώ ανήλθαν οι καθαρές ζημιές της Χαλυβουργίας Ελλάδας το 2018 από 1,3 εκατ ευρώ το 2017, ενώ ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 186,2 εκατ. ευρώ από 168,1 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία για πρώτη φορά στην ιστορία της,  αλλά και στην ιστορία της ελληνικής χαλυβουργίας, πραγματοποίησε εξαγωγές χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, «αυτό ήταν προϊόν της μεγάλης προσπάθειας των στελεχών αλλά και των εργοστασίων του Βόλου καθώς και των απαιραίτητων επενδύσεων ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις για το προϊόν στην αμερικανική αγορά».
Ωστόσο σημαντική είναι η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, λόγω των αυξημένων τιμών σε βασικές κατηγορίες εισροών της παραγωγής (π.χ scrap, ηλεκτρόδια, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κλπ) των οποίων το αυξημένο κόστος δεν κατέστη δυνατόν να μετακυλιστεί εξολοκλήρου στις τιμές των προϊόντων.
Μεγάλο μέρος της αύξηση του κόστους παραγωγής οφείλεται, σύμφωνα με την διοίκηση του Ομίλου στην απότομη αύξηση των δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, από μέση τιμή 5,78 ευρώ τον τόνο το 2017 σε 15,63 ευρώ τον τόνο διοξειδίου το 2018, η οποία μετακυλίστηκε από τη ΔΕΗ στους καταναλωτές και έπληξε ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Σήμερα το σύνολο των υποχρεώσεων της Χαλυβουργίας Ελλάδος ανέρχονται σε 529 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 438 εκατ ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες.
Τα ταμειακά της διαθέσiμα ανέρχονται σε 2,4 εκατ ευρώ ενώ απασχολεί 520 εργαζόμενους.
Για το 2019 η διοίκηση εκτιμά,  ότι με την σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται διατήρηση της στασιμότητας της ζήτησης στην εσωτερική αγορά κατά την διάρκεια του 2019, η οποία θα βασιστεί ως επί το πλείστον σε μικρά και μεσαία δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα, στην αναβάθμιση υφιστάμενων νέων τουριστικών εγκαταστάσεων και σε ιδιωτικές επενδύσεις.
Η επικείμενη ωρίμανση μίας νέας γενιάς μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων και ιδιωτικών έργων αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην εσωτερική ζήτηση η οποία εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί από τα τέλη της τρέχουσας χρήσης.
Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για συγκράτηση του κόστους παραγωγής και την εξαγωγική της προσπάθεια τόσο στις παραδοσιακές όσο και σε νέες αγορές.
Ειδικότερα θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ορθολογική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαστασίων, τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, τον περιορισμό γενικώς όλων των δαπανών και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας».
Με ιστορία οκτώ δεκαετιών στο ενεργητικό της, η Χαλυβουργία Ελλάδος είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες.
Ελαβε την τρέχουσα νομική μορφή και επωνυμία της το 2006, μετά τη συνένωση της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Χαλυβουργίας, δύο ιστορικών εταιρειών στον χώρο της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας. Το 1938 ιδρύθηκε η Ελληνική Χαλυβουργία, η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα, ενώ το 1963 ιδρύθηκε η Χαλυβουργία Θεσσαλίας. Συγχωνεύτηκαν το 2006, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μετονομασία της τελευταίας σε Χαλυβουργία Ελλάδος.
Στη διάρκεια της τελευταίας και συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης κατάρρευσης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας έχει συσσωρεύσει μεγάλου ύψους ζημιές, οι οποίες ξεπερνούν 200 εκατ. ευρώ

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS