Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018

tags :
ΕΛΓΕΚΑ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:
1) Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr):
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.)
2) Ημερομηνία ανακοίνωσης επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2018 (Δελτίο Τύπου): Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.)
3) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη Χρήση 2018.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης