Επιχειρήσεις

ΒΙΣ: Θετικό EBITDA 113.000 ευρώ στο 9μηνο 2022, αύξηση κύκλου εργασιών +20% στα 13,78 εκατ. ευρώ

ΒΙΣ: Θετικό EBITDA 113.000 ευρώ στο 9μηνο 2022, αύξηση κύκλου εργασιών +20% στα 13,78 εκατ. ευρώ
Βελτίωσε τα αποτελέσματά της έναντι του του 2021 η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών, πάλι όμως έβγαλε αρνητικό EBIT
Σχετικά Άρθρα
Θετικό EBITDA 113.000 ευρώ στο 9μηνο 2022, έναντι ζημιών 661.000 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου ανακοίνωσε η ΒΙΣ βιομηχανία Συσκευασιών. Παράλληλα όμως πέτυχε και αύξηση του τζίρου της κατά 20% στα 13,78 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ σχετικά τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της:

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :
 α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13.78 εκατ. ευρώ, έναντι 11.43 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,5%.
β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 655 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.524 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43%
γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 113 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 769 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς η εταιρία μέσω των συμφωνιών με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του αυξημένου κόστους ενέργειας καθώς και του αυξημένου κόστους αγοράς πρώτων υλών στις τιμές πώλησης των προϊόντων της.
Τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2022 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ωισ_1.JPG

Γενικές εκτιμήσεις

Το ξεκίνημα του 2022 σημαδεύτηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε την αρχή ενός πολέμου που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια. Σε μία περίοδο που η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, ανέκαμπτε από το σοκ της πανδημίας, πριν προλάβει να επιστρέψει σε μία «κανονικότητα», βρέθηκε αντιμέτωπος με μία νέα, πρωτόγνωρη συνθήκη η οποία ενισχύει την οικονομική και κοινωνική αστάθεια.
Ο συνδυασμός των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων με επίκεντρο την Ουκρανία, μαζί με την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, όχι μόνο διατηρούν, αλλά ενισχύουν τόσο τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα (προσφορά) ως συνέπεια της πανδημίας, ενώ μέσω της διαμόρφωσης του πληθωρισμού στα σημερινά, πολύ υψηλά επίπεδα, πλέον βάλλεται έμμεσα και η ζήτηση. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί παρέμβαση με στόχο τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, μέσω της μείωσης της ζήτησης.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για επερχόμενη ύφεση το επόμενο διάστημα και έως ότου αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και επιταχυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση.
Η εταιρία αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα που εξασφάλισαν ασφάλεια εφοδιασμού των απαραίτητων υλικών παραγωγής, κατορθώνει παρά το αντίξοο περιβάλλον να καταγράφει σημαντική αύξηση των πωλήσεων της συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως προς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες οι οποίοι με τη σειρά τους προφυλάσσουν την λειτουργία τους. Δεν υπήρξε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης παραγγελιών λόγω προβλήματος εξ αιτίας του πολέμου και η εταιρία δεν προμηθεύεται υλικά παραγωγής από τις εμπόλεμες χώρες.
Βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση της εταιρίας παραμένει η διατήρηση του υγιούς πελατολογίου της και να συνεχιστούν οι προσπάθειες οι πωλήσεις να βελτιωθούν με την προσθήκη νέων πελατών και κατά το υπόλοιπο της χρήσης, ούτως ώστε οι βασικοί δείκτες (αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις, Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους / Πωλήσεις, Μικτά αποτελέσματα / πωλήσεις, Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο εργασιών) να είναι βελτιωμένοι έναντι των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021.
Ωστόσο, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση των αυξήσεων της ενέργειας που επηρεάζει όλη την εγχώρια αγορά καθώς και από την έκβαση του πολέμου η όποια επιδρά στις τιμές των χαρτιών σε παγκόσμια κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη λειτουργία της με κριτήριο πάντα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την βιώσιμη ανάπτυξη της.
Παράλληλα, για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας, έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στις 16/12/2022 προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 ευρώ, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.
Μετά την διενέργεια της έκτακτης Γενικής συνέλευσης η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης