Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Fitch Ratings: Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» την Τράπεζα Πειραιώς, θετικό το Outlook

Fitch Ratings: Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» την Τράπεζα Πειραιώς, θετικό το Outlook
Η Fitch Ratings αναβάθμισε την Tράπεζα Πειραιώς...
Σχετικά Άρθρα
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε «B» από «B-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «b» από «b-» προχώρησε ο οίκος Fitch Ratings…
Παράλληλα, οι προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες είναι θετικές…
Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την πρόοδο της Πειραιώς σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, μέσω διαρθρωτικής βελτίωσης της κερδοφορίας και των ενεργειών διαχείρισης κεφαλαίου.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε βελτιωμένα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και σε σημαντική μείωση των κεφαλαιακών βαρών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (τα οποία περιλαμβάνουν NPEs και ανεπιφύλακτα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία).
Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την προσδοκία ότι η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων και οι βελτιώσεις στην κερδοφορία θα ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς, η οποία είναι επί του παρόντος ασθενέστερη από τις αντίστοιχες.

Η αναμενόμενη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και υπό το φως της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενισχύει περαιτέρω την αναβάθμιση.
Οι αξιολογήσεις της Πειραιώς αντικατοπτρίζουν το γεγονός πως η αναδιάρθρωσή της είναι λιγότερο προχωρημένη σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της τράπεζες, με αποτέλεσμα χαμηλότερους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, κεφαλαιοποίησης και κερδοφορίας.
Ωστόσο, οι δείκτες βελτιώνονται σταθερά και το χάσμα θα μειωθεί.

Το επιχειρηματικό προφίλ της Πειραιώς στηρίζεται στο ισχυρό εγχώριο franchise της, το οποίο παραμένει σταθμισμένο προς τις παραδοσιακές εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες.
Επίσης, η βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μοντέλου της έχει βελτιωθεί.
Ο δείκτης NPE της Πειραιώς (εξαιρουμένων των διατηρούμενων τιτλοποιήσεων απομειωμένων δανείων από το σύνολο των δανείων) 10,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 έχει μειωθεί σημαντικά.
Ωστόσο παραμένει πάνω από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, το 2022 η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς αποκαταστάθηκε σε αποδεκτά επίπεδα με αύξηση των επιτοκίων, αύξηση προμηθειών πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και εξομάλυνση των χρεώσεων απομείωσης δανείων μετά από χρόνια απομείωσης κινδύνου.

Η κεφαλαιοποίηση παραμένει εκτεθειμένη σε μεγάλο αριθμό προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αντιπροσώπευαν περίπου το 90% του CET1 fully loaded από την 1η Οκτωβρίου 2022.
Τα βάρη έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των προσπαθειών της Πειραιώς για απομάκρυνση κινδύνου.
Η Fitch αναμένει ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα κεφαλαιακά βάρη θα μειωθούν σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα τους επόμενους 18 έως 24 μήνες.

Χρηματοδότηση με βάση τις καταθέσεις: Η καταθετική βάση της Πειραιώς είναι σταθερή, καθώς επωφελείται από μεγάλα μερίδια εγχώριας αγοράς μεταξύ των ιδιωτών πελατών.
Η χρηματοδότηση της ΕΚΤ είναι σημαντική, αλλά συμβαδίζει με τις περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ρευστότητα της τράπεζας.
Η χρηματοδότηση είναι λιγότερο διαφοροποιημένη και η πρόσβαση στην αγορά είναι πιο περιορισμένη από ό,τι σε ιδρύματα υψηλότερης αξιολόγησης, αν και έχει βελτιωθεί σύμφωνα με το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης