Ανακάμπτει ο κλάδος της πληροφορικής – Ποια εισηγμένη έχει «προβάδισμα» βάσει αποτελεσμάτων

Ανακάμπτει ο κλάδος της πληροφορικής – Ποια εισηγμένη έχει «προβάδισμα» βάσει αποτελεσμάτων
Μεταξύ τριών εισηγμένων η «κόντρα» στα θεμελιώδη, αφού οι υπόλοιπες του κλάδου έχουν σημαντικά χαμηλότερη επιχειρηματική δραστηριότητα
Με τον κλάδο της πληροφορικής να παίρνει περισσότερες δουλειές και να βελτιώνει τζίρο και κέρδη, τουλάχιστον για τις μεγάλες του κλάδου, τα μηνύματα είναι πλέον πιο αισιόδοξα, καθώς αποτελεί ένα από τους πολύπαθους κλάδους του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τρεις μεγάλες του κλάδου, Space, Byte και Profile, αφού οι μικρότερες έχουν εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι πως η Profile έχει εξαιρετικά καλύτερο περιθώριο κέρδους αφού με μικρότερο τζίρο από την Byte και εξαιρετικά μικρότερο έναντι τις Space, παράγει καλύτερα κέρδη.
Επιπλέον διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό όπου αν αφαιρεθεί, βελτιώνει σημαντικά τον πολλαπλασιαστή κερδών.
Η ανάγνωση αυτή της δίνει ένα προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εισηγμένων και δικαιολογεί τη μεγάλη άνοδο της τιμής της μετοχής.
Δεν θα πρέπει πάντως να ξεχνάμε και το μεγάλο ράλι που κατέγραψε η Space, όταν από τα 0,70 ευρώ τον Ιανουάριο του 2017 πήγε στα 6 ευρώ ενάμιση χρόνο αργότερα.
Η Space Hellas εμφάνισε πωλήσεις 66,1 εκατ. ευρώ από 59,6 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,21 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 15,1 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 43,1 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές στα 21,2 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 13,1 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός είναι στα 8 εκατ. ευρώ.
Με αποτίμηση 31,4 εκατ. ευρώ παίζει με p/bv 2,08 φορές και p/e 26 φορές.
Η Byte εμφάνισε πωλήσεις 24 εκατ. ευρώ από 20,9 εκατ. ευρώ το 2017 και καθαρά κέρδη 342 χιλ. ευρώ από ζημιά 394 χιλ. ευρώ.
Η αύξηση του τζίρου δεν έφερε αύξηση σε έξοδα διάθεσης, έρευνας και λειτουργίας και η μικρή βελτίωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα έφερε γύρισε στην τελική γραμμή.
Η καθαρή θέση είναι στα 13,4 εκατ. ευρώ, έχει διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις 5,75 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 12,5 εκατ. ευρώ.
Οι τραπεζικές ανέρχονται στα 7,25 εκατ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι στα 1,5 εκατ. ευρώ.  
Αποτιμάται στα 11 εκατ. ευρώ άρα παίζει οριακά χαμηλότερα της καθαρής θέσης (p/bv 0,82x) και με υψηλό p/e 32 φορές.
Η Profile εμφάνισε πωλήσεις 13,8 εκατ. ευρώ από 11,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,26 εκατ. ευρώ από 1,02 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 18,6 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 12,1 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές στα 4,6 εκατ. ευρώ ενώ έχει ταμειακά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις συνολικά 13,7 εκατ. ευρώ, άρα ο καθαρός δανεισμός είναι στα -9,1 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται στα 34 εκατ. ευρώ και παίζει με p/bv 1,82 φορές και με p/e 27 φορές ενώ αν αφαιρεθεί ο καθαρός δανεισμός παίζει με p/e 19,6 φορές.
Η Logismos είχε πωλήσεις 2,3 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 37 χιλ. ευρώ από 40 χιλ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 6,7 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 2,2 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές κάτω από 800 χιλ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στις 28 χιλ. ευρώ.
Αποτιμάται στα 2,3 εκατ. ευρώ επομένως παίζει με p/bv 0,34 και p/e 62.
H Q&R είχε πωλήσεις 2,6 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ και ζημιά 535 χιλ. ευρώ από ζημιά 110 χιλ. ευρώ.
Έχει καθαρή θέση 4,1 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 3,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 0,77 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα 1,06 εκατ. ευρώ άρα έχει οριακά αρνητικό καθαρό δανεισμό.
Αποτιμάται στα 5,2 εκατ. ευρώ (p/bv 1,27x)
Η Ίλυδα έχει καθαρή θέση 3,8 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 1,1 εκατ. ευρώ με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα 970 χιλ. ευρώ.
Οι πωλήσεις μειώθηκαν οριακά στα 2,2 εκατ. ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα γύρισε σε ζημιά 215 χιλ. ευρώ από κέρδη 257 χιλ. ευρώ.
Αποτιμάται στα 1,9 εκατ. ευρώ άρα παίζει με p/bv 0,5 φορές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS