Τελευταία Νέα
Speculator

Τέλος στην ασυδοσία με τα ESG και το greenwashing των εταιριών - Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση

Τέλος στην ασυδοσία με τα ESG και το greenwashing των εταιριών - Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση
Η δημιουργία νομοθετικών κανόνων αναμένεται να δώσει τέλος στην άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να περιορίσει αισθητά τις πρακτικές greenwashing
Στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχει ετοιμάσει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την εφαρμογή των ESG των κριτηρίων δηλαδή βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Το σχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση στις αρχές του 2024 και θα έχει πρώτη εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 για τις εταιρίες που ήδη εφαρμόζουν κανόνες (πάνω από 500 άτομα προσωπικό), από το 2025 σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και από το 2026 στις μικρομεσαίες εισηγμένες, στα μικρά και μη σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα και τις συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η δημιουργία νομοθετικών κανόνων αναμένεται να δώσει τέλος στην άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να περιορίσει αισθητά τις πρακτικές greenwashing.
Και αυτό διότι οι εταιρίες θα υποχρεωθούν να ακολουθούν κοινά πρότυπα ESG τα οποία έχουν από την συμβουλευτική επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα η εφαρμογή του θα ελέγχεται με συγκεκριμένο πρότυπο από ορκωτούς ελεγκτές ή άλλους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές των οποίων η ξεχωριστή έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.
Στην επιτροπή ελέγχου που διαθέτουν οι εισηγμένες θα ανατίθενται τα καθήκοντα διασφάλισης του ελέγχου βιωσιμότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντομογραφία προέρχεται από τη συντομογραφία των λέξεων Environmental, Social και Governance.
Η έννοια της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) έχει αποκτήσει σημαντική απήχηση τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις βιώσιμες και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.Το ESG περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μη χρηματοοικονομικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις μιας εταιρείας και τον συνολικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αξιολογούν τις προσπάθειες μιας εταιρείας να ελαχιστοποιήσει το οικολογικό της αποτύπωμα, τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν την προσέγγιση μιας εταιρίας όσον αφορά την ευημερία των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές.
Τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αξιολογούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της ηγετικής δομής μιας εταιρείας.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης κανόνων παρατηρείται έξαρση του greenwashing που είναι συμπεριφορές και πρακτικές εταιριών που έχουν ως στόχο να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και ότι κάνει περισσότερα για την προστασία του, από ό, τι κάνει πραγματικά, με στόχο να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για αθέμιτη πρακτική παραπλάνησης που στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να την περιορίσει και αν είναι δυνατόν να την εξαφανίσει.

Η εντολή

Στην απόφαση για τη σύσταση της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής προβλέπεται ότι έχει αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΥΡ), για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες

Ποιοι θα συντάξουν το σχέδιο νόμου

sxedio_nomou.JPG
Στην Επιτροπή Πρόεδρος ορίστηκε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ)

Επίσης μετέχουν οι: Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Βασίλειος Τουντόπουλος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Γεράσιμος Γεωργόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,

Ελένη Αθανασάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Γενικού Εμπορικού Μητρώου & Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ & ΥΜΣ) της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Εμμανουήλ Αντωνόπουλος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ 639356, υπάλληλος του Τμήματος Α΄ Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,

Ιωάννης – Μηνάς Κετεντζιάν υπάλληλος του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου & Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ και ΥΜΣ),

Ξαρχά Αναστασία του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ 203859, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,

Γιαννούλα Χριστοπούλου του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ 127124, υπάλληλος που υπηρετεί στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών

Βασιλική Αθανασάκη του Οδυσσέα με ΑΔΤ ΑΡ 150634, νομικός που υπηρετεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

Νικόλαος Παπαδήμος Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ)

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης