Τελευταία Νέα
Speculator

Τι ξέχασε να ενοποιήσει η ΕΛΓΕΚΑ στις οικονομικές καταστάσεις του 2021

Τι ξέχασε να ενοποιήσει η ΕΛΓΕΚΑ στις οικονομικές καταστάσεις του 2021
Τι φέρνει στο προσκήνιο η ανακοίνωση ως προτιμητέου επενδυτή των παγωτών Δωδώνη της First Runner

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος προκύπτει από την ανακοίνωση ως προτιμητέου επενδυτή για την εξαγορά των παγωτών Δωδώνη της εταιρίας First Runner.
Η First Runner λέγεται ότι είναι συμφερόντων του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη αλλά είναι βέβαιο ότι έχουν κοινά μέλη διοίκησης καθώς η εταιρία έχει ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλος τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Αντιπρόεδρο τον κ. Άρι Χατζατουριάν και μέλος του ΔΣ τον κ. Χαρίλαο Βασιλεογεώργη.
Ο πρώτος είναι ο βασικός μέτοχος και επικεφαλής της ΕΛΓΕΚΑ, ο δεύτερος επί χρόνια στέλεχος της εταιρίας και ο τρίτος μετέχει επί χρόνια σε ΔΣ εταιριών του ομίλου.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η First Runner ιδρύθηκε στις 27 Μαρτίου 2020 και έχει ως μοναδικό μέτοχο την Κυπριακή εταιρία Margariteceous Operations Limited η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017.
Και εφ όσον όπως αναφέρεται η First Runner είναι συμφερόντων του κ. Κατσιώτη καθίσταται προφανές ότι το ίδιο ισχύει και για την Κυπριακή Limited.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία είχε αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο 1 εκ ευρώ και ακολούθησαν άλλες δύο αυξήσεις μετοχικού ώστε το τέλος του 2021 το κεφάλαιό της να ανέλθει σε 5,05 εκ ευρώ.

Η First Runner έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για το 2020 όπου στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εμφανίζει ποσό της τάξεως των 900 χιλιάδων ευρώ χωρίς να υπάρχει αναφορά στο τι αφορούν.

Από τα παραπάνω στοιχεία εγείρεται ζήτημα συνδεδεμένων εταιριών και αν και κατά πόσο αυτό καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση του 2021 ή στις δηλώσεις συμφερόντων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΓΚΕΚΑ που έγινε επίσης το 2021.
Άραγε έπρεπε βάση του IFRS 10 να ενοποιηθεί η First Runner στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και κοινή διοίκηση υπάρχει αλλά και κοινός μέτοχος των δύο εταιριών;
Και αν δεν ενοποιήθηκε πράγμα που δεν προκύπτει με ποιο αιτιολογικό συνέβη αυτό;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης