Τελευταία Νέα
Speculator

Η εισηγμένη εταιρία που έχει δοθεί ενέχυρο στις τράπεζες και τα παράδοξα με την αποτίμηση της... μητρικής

Η εισηγμένη εταιρία που έχει δοθεί ενέχυρο στις τράπεζες και τα παράδοξα με την αποτίμηση της... μητρικής
Ο ορκωτός που τα βλέπει όλα σωστά και η αύξηση κεφαλαίου που έχει εξαγγελθεί.

Κι όμως υπάρχει εισηγμένη εταιρία στην οποία παρά το γεγονός ότι ο μέτοχος κατέχει το 74,6%, αυτό είναι ενεχυριασμένο στις τράπεζες για δάνεια που έχει λάβει η μητρική εταιρία.
Πρόκειται για την ΒΙΣ και τα δάνεια έχουν ληφθεί από την Hellenic Quality Foods.

Ειδικότερα 2.000.000 μετοχές έχουν ενεχυριασθεί στην ALPHA BANK, για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου με υπόλοιπο την 31/12/2020, στα 12.864.465,55€.
Διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές μετοχές έχουν ενεχυριασθεί επίσης στην ALPHA BANK για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου με υπόλοιπο την 31/12/2020, 507.187,56€.
Ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες (1.081.0000) κοινές μετοχές έχουν ενεχυριασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για εξασφάλιση Τραπεζικού Δανείου με υπόλοιπο την 31/12/2020, 11.069.749,08€.
Τετρακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες (426.000) κοινές μετοχές έχουν ενεχυριασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για εξασφάλιση Τραπεζικού Δανείου με υπόλοιπο την 31/12/2020, 3.177.556,11€.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Quality Foods χρήσης 2020 που είναι η τελευταία δημοσιευμένη.

Πόσο κοστίζει η μητρική;

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι η ΒΙΣ (θυγατρική) έχει συμμετοχή στη μητρική της με ποσοστό 1,7%.
Το ποσοστό αυτό στις οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΣ με ημερμηνία 31/12/2021 (δεν έχει δημοσιεύσει εξάμηνο) αποτιμάται σε 2,559 εκ ευρώ και αυτό αντιστοιχεί σε αποτίμηση της Hellenic Quality Foods 150 εκ ευρώ.
H Hellenic Quality Foods έχει σταθερά ζημιογόνες χρήσεις η καθαρή της θέση στο τέλος του 2020 ήταν 72 εκ ευρώ.
Η εταιρία είχε ταμείο 249 χιλιάδες και δανεισμό 75 εκ ευρώ ενώ χρωστούσε σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία 9,3 εκ ευρώ τμήμα των οποίων ήταν σε ρυθμίσεις.
Το 2020 είχε κύκλο εργασιών 99 εκ ευρώ και ζημίες 4,5 εκ ευρώ ενώ την προηγούμενη χρήση οι ζημίες ήταν 6,9 εκ ευρώ.
Η HQF εμφανίζεται να έχει συνεχή ανάγκη από κεφάλαια και προβαίνει σε συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου.
Το 2021 έχει κάνει 4 αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους 12,1 εκ ευρώ και το 2022 οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι 3 με αντληθέν ποσό 9,5 εκ ευρώ.
Το ερώτημα βέβαια είναι αν συμμετείχε η ΒΙΣ και η απάντηση μάλλον είναι αρνητική καθώς το ποσοστό της από τα τέλη του 2020 που ήταν 1,91% υποχώρησε στα τέλη του 2021 σε 1,7% και δεν αποκλείεται να έχει υποχωρήσει περεταίρω.
Για το αν μετείχε πάντως μερικώς η ΒΙΣ δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα.
Και το ερώτημα που γεννάται είναι υπό αυτές τις συνθήκες αν θεωρείται ορθή η αποτίμηση των 150 εκ ευρώ και πως προκύπτει.
Ο ορκωτός ελεγκτής της ΒΙΣ δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά επί του θέματος και δέχεται την αποτίμηση παρά το γεγονός ότι από το 2020 έως το 2021 το ποσοστό της εταιρίας έχει μειωθεί. Δηλαδή ο ορκωτός δέχεται ότι αυξήθηκε η συνολική αποτίμηση στα τέλη του 2021 καθώς το ποσοστό της ΒΙΣ στη Hellenic Quality Foods μειώθηκε.

Η αύξηση κεφαλαίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΙΣ έχει αποφασίσει από τα τέλη Ιουνίου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.490.580,00 €, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Προς το παρόν το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι γνωστό αν έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο