Τελευταία Νέα
Speculator

Το Πλαίσιο, ο φορολογικός έλεγχος και το πιστοποιητικό της BDO που … έμπαζε

Το Πλαίσιο, ο φορολογικός έλεγχος και το πιστοποιητικό της BDO που … έμπαζε
Τα ερωτήματα για τον έλεγχο του ορκωτού και η ατάραχη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Σχετικά Άρθρα

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα η εισηγμένη Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο μερικός επιτόπιος φορολογικός έλεγχος για τις φορολογικές χρήσεις 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και 2016 (01.01.2016-31.12.2016) αναφορικά με τις προσδιοριζόμενες στη σχετική εντολή ελέγχου φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Η εταιρία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι από το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο και με την αξιοποίηση - εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018, προέκυψαν για τις προαναφερθείσες φορολογικές χρήσεις 2015 και 2016, καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 351 χιλ. Ευρώ, οι οποίοι πρόκειται να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Αυτό μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως φυσιολογικό αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ο έλεγχος που έγινε στην εταιρία και ήταν μερικός όχι πλήρης γιατί προφανώς η ΑΑΔΕ ως συνήθως άφησε τον έλεγχο για την τελευταία στιγμή και πριν έλθει η κατά νόμο παραγραφή διαπίστωσε ότι έπρεπε να πληρωθούν επιπλέον φόροι.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εταιρία BDO που έδωσε φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2015 και 2016 δεν έκανε την δουλειά της ως όφειλε.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι επιπτώσεις υπήρξαν.
Γιατί αν θεωρηθεί ότι η BDO που έδωσε φορολογικό πιστοποιητικό έκανε καλά τη δουλειά της τότε δεν την έκαναν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και τουλάχιστον το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει η ΠΛΑΙΣΙΟ είναι να προσφύγει κατά του αποτελέσματος του ελέγχου.

Όμως όπως φαίνεται από την ανακοίνωση όχι μόνο δεν προσέφυγε κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου αλλά έκανε και χρήση ευνοϊκών διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων κατά το στάδιο του ελέγχου και πριν εκδοθεί το φύλλο ελέγχου.
Βέβαια το τι ακριβώς έπραξε δεν είναι γνωστό επακριβώς καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φαίνεται ότι αρκείται στην αναφορά για «αξιοποίηση - εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018» και δεν μπαίνει στον κόπο να ρωτήσει.
Ίσως γιατί τα φορολογικά θέματα μάλλον θεωρούνται άνευ σημασίας από την εποπτική αρχή η οποία μάλλον θεωρεί λεπτομέρεια ότι το φορολογικό πιστοποιητικό που έλαβε η εισηγμένη για τις χρήσεις 2015 και 2016 … έμπαζε.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης