Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Όλες οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή της Interlife στο ΧΑ – Τα μεγέθη και οι επενδύσεις

Όλες οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή της Interlife στο ΧΑ – Τα μεγέθη και οι επενδύσεις
Τονίζεται πως οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Κύπρου
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Interlife, έφτασε η ώρα της εισαγωγής της εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο ΧΑ.

Η αρχική εκτίμηση ήταν για ολοκλήρωση της εισαγωγής εντός του 2020, χωρίς να στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων.
Υπενθυμίζεται πως και για το ΧΑ είναι η πρώτη εισαγωγή μετά από 3 και πλέον χρόνια.
Έτσι στις 26 Ιανουαρίου αναμένεται η εισαγωγή της και συγκεκριμένα θα εισαχθούν 18,5 εκατ. μετοχές.
Τονίζεται πως οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Κύπρου.

Η ιστορία

Η Interlife ιδρύθηκε το 1991 και το 1994 συγχωνεύτηκε με την Interbrokers, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε σε επιπρόσθετους κλάδους ασφάλισης.
Το 2001 μετέφερε την έδρα της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων.
Το 2012 οι μετοχές εντάχθηκαν στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (XAK).
To 2013 αγόρασε οκταόροφο ακίνητο στην Αθήνα και το 2018 έλαβε απόφαση για είσοδο στο ΧΑ.
Η τιμή εισαγωγής της Μετοχής, σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προ της εκκίνησης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Stop και επανεκκίνηση.

Στις 21 Ιανουαρίου θα σταματήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών στην Κύπρο, στις 22/1 θα ανακοινωθεί η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑ και στις 26/1 θα γίνει έναρξη διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑ και επανέναρξη στο ΧΑΚ.
Στο ΧΑ θα διαπραγματεύεται με τον κωδικό ΙΝΛΙΦ και για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις το όριο διαπραγμάτευσης θα είναι ελεύθερο.
Τα έξοδα εισαγωγής εκτιμώνται σε 180 χιλ. ευρώ.
H Interlife εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έσοδα 24,6 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και κέρδη μετά από φόρους 882 χιλ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ.
Το 2019 είχε καθαρά κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ, το 2018 6,7 εκατ. ευρώ και το 2017 14,7 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19 και της σημαντικής υποχώρησης των αξιών στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες ύψους 8,17 εκατ. ευρώ (ζημίες 1,2 εκατ. από ομόλογα, ζημίες 0,5 εκατ. από μετοχές και ζημίες 6,5 εκατ. από μερίδια ΑΚ) έναντι κερδών 11,3 εκατ. του πρώτου Εξαμήνου του 2019.

Η καθαρή θέση

Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2020 ήταν στα 95 εκατ. ευρώ.
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας είχε επενδυθεί: Σε ομόλογο 73 εκατ. ευρώ, σε μετοχές 8 εκατ. ευρώ, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 56,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 49,1 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.
Η σύγκριση των μεγεθών της ελληνικής με την ευρωπαϊκή (επιχειρήσεις από τις χώρες-μέλη της Insurance Europe) ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το 2018, έχει ως εξής: Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα είναι 377 ευρώ (175 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζωής και 202 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζημιών ) για την Ελλάδα έναντι 2.170 ευρώ (1.264 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζωής, 232 ευρώ για τις ασφαλίσεις Υγείας και 673 ευρώ των ασφαλίσεων κατά ζημιών αυτοκινήτων και περιουσίας) στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αποτελεί το 2,25% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,45% στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Το σύνολο των επενδύσεων επί του ΑΕΠ αποτελεί το 7,7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 58% στην ευρωπαϊκή Αγορά.
Βασικοί_μέτοχοι_Interlife.jpg

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης