Παΐρης: Σε διαπραγματεύσεις για παράταση του ομολογιακού

Παΐρης: Σε διαπραγματεύσεις για παράταση του ομολογιακού
Παΐρης: Σε διαπραγματεύσεις για παράταση του ΚΟΔ
Η Παΐρης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την τροποποίηση όρων του, από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όσον αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' Σειράς, κατά τουλάχιστον ένα μήνα, λόγω υπαγωγής της Εταιρίας στο καθεστώς των ευεργετικών διατάξεων της με αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291), ως εκάστοτε ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα αποφασίσει επί των ως άνω τροποποιήσεων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι παραπάνω διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS