Το κρεσέντο αγορών Λαβίδα στη Lavipharm και τα ερωτήματα χειραγώγησης

Το κρεσέντο αγορών Λαβίδα στη Lavipharm και τα ερωτήματα χειραγώγησης
Πάνω από 3% οι αγορές από την αρχή του έτους - Το 71,6% των αγορών της μετοχής έγιναν από το βασικό μέτοχο - Πως επηρεάστηκε η τιμή
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο βασικός μέτοχος της Lavipharm κος Θανάσης Λαβίδας έχει αγοράσει μέσω του Χρηματιστηρίου από την αρχή του έτους με βάση τις ανακοινώσεις της εταιρίας 1.585.097 μετοχές ενώ την ίδια στιγμή οι συνολικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί του τίτλου της εταιρίας είναι 2.213.474
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρίας έχει πραγματοποιήσει το 71,6% των αγορών που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα πέρα των τριών μηνών. Οι μετοχές που έχει αγοράσει αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Lavipharm.
Στην εξεταζόμενη περίοδο η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο σε ποσοστό 25% όταν το Χρηματιστήριο έχει στην κυριολεξία καταρρεύσει ενώ στα τέλη Μαρτίου και εν μέσω της σφοδρής κρίσης τα κέρδη της μετοχής έφταναν σε ποσοστό το 42%!
Πέραν από την όποια φημολογία για την αύξηση της χρήσης του Betadine που διαθέτει ο όμιλος Lavipharm ή την κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων αντισηπτικών είναι προφανές ότι για την κίνηση της μετοχής δεν ευθύνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες επενδυτές του Χρηματιστηρίου αλλά κατά βάση η ισχυρή δραστηριότητα του βασικού μετόχου ο οποίος μάλιστα υπάρχουν συνεδριάσεις στις οποίες ήταν ο μοναδικός αγοραστής των μετοχών που προσφέρθηκαν!!!
Και αυτό αν μη τι άλλο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα χειραγώγησης δεδομένου ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ως συμπεριφορά που συνιστά χειραγώγηση της αγοράς αποτελεί η συμπεριφορά, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, η οποία οδηγεί στην εξασφάλιση δεσπόζουσας θέσης επί της προσφοράς ή της ζήτησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, με αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο τεχνητό προσδιορισμό της τιμής αγοράς ή της τιμής πώλησης ή τη δημιουργία αθέμιτων συνθηκών στις συναλλαγές.
Και στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει το προφανές ερώτημα της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος έχει πραγματοποιήσει σε διάστημα τριών μηνών το 71,6% των μετοχών της εταιρίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr


Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS