Απουσιάζει το story σχεδόν από το 1/3 των εισηγμένων – Αναλυτικά παραδείγματα

Απουσιάζει το story σχεδόν από το 1/3 των εισηγμένων – Αναλυτικά παραδείγματα
Εδώ και χρόνια δεκάδες εισηγμένες δεν έχουν παρουσιάσει κάποια θετική είδηση – Λόγω περιουσιακών στοιχείων ξεχώρισαν κάποιες
Η συρρίκνωση της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις επενδυτικές επιλογές.
Οι δημόσιες προτάσεις, οι συγχωνεύσεις, οι αναστολές λόγω οικονομικών προβλημάτων έχουν κάνει το χρηματιστηριακό ταμπλό μικρότερο.
Από την άλλη η χαμηλή εμπορευσιμότητα «σπρώχνει» τους επενδυτές σε συγκεκριμένες μετοχές αφήνοντας πολύ χαμηλό όγκο συναλλαγών για ένα μεγάλο μέρος του ταμπλό.
Από μία απλή ανάγνωση των εισηγμένων εταιρειών ωστόσο, εύκολα κάποιος παρατηρεί πως σχεδόν από το 1/3 απουσιάζει το story.
Εταιρείες που επί σειρά ετών δεν έχουν παρουσιάσει κάποια επιχειρηματική κίνηση, δεν έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματά τους και δεν έχουν προοπτικές απαρτίζουν αυτό το κομμάτι της χρηματιστηριακής αγοράς.
Κατά διαστήματα και όταν συνολικά το κλίμα είναι καλό, κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν γιατί είτε διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τη λογιστική τους αξία, ή κάποια αναδιάρθρωση δανείων βελτιώνει λίγο τα αποτελέσματα ή κάποιες λόγω συνεχιζόμενης απαξίωσης έφτασαν να διαπραγματεύονται φθηνότερα και από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.
Ξεκινώντας από τις εταιρείες με τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, η Κρέκα είναι η πιο μικρή εταιρεία του ΧΑ σε αποτίμηση (242 χιλ. ευρώ).
Η εταιρεία προσπαθεί να ρυθμίσει τα δάνειά της και πουλάει το σφαγείο που διαθέτει στα Ιωάννινα.
Η Λιβάνης έχει αποτίμηση 618 χιλ. ευρώ, αλλά ακόμα και μετά τη συμφωνία με τις τράπεζες δε διαθέτει προοπτικές βελτίωσης του ισολογισμού.
Η Δούρος έχει μαζέψει τα λειτουργικά της έξοδα, αλλά υστερεί σε πωλήσεις με αποτέλεσμα να έχει αποτίμηση 752 χιλ. ευρώ.
Η Βαράγκης με αποτίμηση 758 χιλ. ευρώ οδεύει προς λύση και μόνο ως όχημα μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η Βιοτέρ με αποτίμηση λίγο κάτω από 1 εκατ. ευρώ έχει πλάνο ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων για να αποπληρώσει δάνεια, αλλά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαυροσκότη, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
Οι πωλήσεις της Λεβεντέρης δεν επιτρέπουν αισιοδοξία και η μετοχή βρίσκεται με αποτίμηση 1,4 εκατ. ευρώ.
Η Minerva επίσης με χαμηλές πωλήσεις και απουσία κερδών εδώ και χρόνια δε δημιουργεί προοπτικές για κάτι καλύτερο από 1,2 εκατ. ευρώ αποτίμηση.
Με αντίστοιχη αποτίμηση είναι και η Παΐρης η οποία εδώ και χρόνια δεν έχει παρουσιάσει κάποια θετική είδηση.
Η Τρία Άλφα με αποτίμηση 1,6 εκατ. ευρώ μάλλον δεν αδικείται και η μόνη θετική εξέλιξη θα ήταν να αποτελέσει όχημα.
Η Dionic είχε περιουσιακό στοιχείο το Skroutz.gr το οποίο πούλησε για μειώσει δάνεια αλλά δεν έχει κάποιο story να επιδείξει.
Η ΑΕΓΕΚ περιμένει να εισπράξει απαιτήσεις για να μειώσει δάνεια και έχει αποτίμηση 1,6 εκατ. ευρώ.
Η Μπήτρος βρίσκεται στα 1,8 εκατ. ευρώ και η εξέλιξη είναι η συγχώνευση της μεταλλουργίας με τη ΣΙΔΜΑ.
Η Logismos παραμένει μία μικρή εταιρεία χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης.
Η SATO με αποτίμηση 2 εκατ. ευρώ θα εκκαθαριστεί.
Οι Ευρωσύμβουλοι ελπίζουν σε νέα έργα και θα μπορούσαν αν όλα πάνε όπως πιστεύει η διοίκηση να βελτιώσει κάπως τις πωλήσεις αλλά και πάλι το story δεν είναι ισχυρό.
Ο χαμηλός τζίρος της Ίλυδα δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.
Η Βαρβαρέσος αναχρηματοδότησε δάνεια, αλλά ο κλάδος είναι δύσκολος και όσες εταιρείες έχουν επιβιώσει, διαθέτουν ελάχιστες προοπτικές ακόμα και αυτές που έχουν ελάχιστο δανεισμό.
Θετικές ειδήσεις απουσιάζουν και από την Μαθιός Πυρίμαχα με αποτέλεσμα η αποτίμηση να είναι επί σειρά ετών καθηλωμένη πέριξ των 3 εκατ. ευρώ.
Η Pasal θα βελτιώσει μέσω αύξησης τα μεγέθη της αλλά οι μέτοχοι θα υποστούν μεγάλο dilution.
Επί σειρά ετών τα δάνεια ξεπερνούσαν την αξία των περιουσιακών στοιχείων.
Η Δομική Κρήτης προσπαθεί να μειώσει κόστη και δάνεια, αλλά οι προοπτικές και εδώ είναι ανύπαρκτες.
Η CPI έκανε ένα ράλι με αποτέλεσμα η αποτίμηση να πάει στα 4,1 εκατ. ευρώ, αλλά τα θεμελιώδη δε δείχνουν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σημαντικά.
Η Ξυλεμπορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φθηνή σύμφωνα με κάποιους αριθμοδείκτες, αλλά αυτό δε φτάνει.
Επί σειρά ετών δεν έχει παρουσιάσει κάποια θετική είδηση στους μετόχους της.
Η ΒΙΣ έχει αναχρηματοδοτήσει δανεισμό αλλά εμφανίζει ζημιές τα τελευταία χρόνια.
Η απουσία ειδήσεων και εδώ είναι χαρακτηριστική με αποτέλεσμα η εισηγμένη να αποτιμάται στα 4,4 εκατ. ευρώ.
Η Fieratex θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φθηνή και προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά ο κλάδος είναι δύσκολος και τα τελευταία χρόνια δεν έχει να επιδείξει κάτι θετικό.
Η ΣΙΔΜΑ με αποτίμηση 4,5 εκατ. ευρώ έχει υψηλό δανεισμό, αρνητική καθαρή θέση και περιμένει τη συγχώνευση με τη Μπήτρος.
Η Προοδευτική προσπαθεί να εισπράξει απαιτήσεις και δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ Αττικές Εκδόσεις, Q&R και Λανακάμ επίσης δεν έχουν να επιδείξουν κάτι.
Η Λανακάμ είχε καλή περιουσία, ρευστοποίησε ένα μέρος της και αποπλήρωσε δανεισμό, ενώ κάποια ενοίκια που θα εισπράττει θα βελτιώσουν λίγο την εικόνα.
Όμως οι παραπάνω εξελίξεις έδωσαν κίνηση μέχρι το 1 ευρώ από σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, αλλά από εδώ και πέρα θα χρειαζόταν κάποιο καλύτερο νέο.  
Στην Ιντερτέκ η αλλαγή διοίκησης και η αύξηση κεφαλαίου βελτίωσαν τις προοπτικές, αλλά η εταιρεία συσσωρεύει πλέον στα 6 εκατ. ευρώ αποτίμησης και οι επενδυτές αναζητούν πως θα βελτιωθούν οι προοπτικές της.
Η Τζιρακιάν έκανε μία μεγάλη κίνηση λόγω μετατροπής απαιτήσεων σε μετοχές σε υψηλή τιμή, αλλά στα 6 εκατ. ευρώ αποτίμησης έχει προεξοφλήσει πολλές θετικές ειδήσεις.
Η Χαϊδεμένος έχει περιουσία, αλλά δεν έχει βελτιώσει πωλήσεις εδώ και χρόνια και η επικοινωνία της διοίκησης με τους επενδυτές του ΧΑ είναι ανύπαρκτη.
Η Οίκος Σπύρου περιμένει βελτίωση αποτελεσμάτων αλλά για να βελτιωθεί και η αποτίμηση θα πρέπει η κερδοφορία να εκπλήξει τους επενδυτές.
Τα Κλωστήρια Ναυπάκτου δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο κλάδο και η επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια είναι και στη συγκεκριμένη εταιρεία ανύπαρκτη.
Ούτε η Ideal έχει να επιδείξει κάποιο story, η Ακρίτας προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα του ισολογισμού, η Ελγέκα έκανε μία κίνηση λόγω αναδιάρθρωσης δανείων, αλλά δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει και η Moda Bagno έκανε μία καλή κίνηση επειδή διαπραγματευόταν κάτω από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.
Έχει μαζέψει τα κόστη και να βελτιωθεί η οικονομία θα μπορούσε να δει καλύτερα νούμερα.
Η Επίλεκτος επί σειρά ετών περιμένει το βιοαέριο αλλά ο δανεισμός είναι υψηλός.
Τα υψηλά δάνεια της ΑΝΕΚ στέκονται τροχοπέδη σε κάθε σενάριο βελτίωσης της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής.
Ακόμα και σε εταιρείες με αποτίμηση μεταξύ 10-20 εκατ. ευρώ και καλή διάρθρωση ισολογισμού απουσιάζει το story με αποτέλεσμα οι μετοχές να είναι «κολλημένες» και να μην τραβάνε επενδυτικά βλέμματα (π.χ. Μουζάκης, Φίλιππος Νάκας, ΕΛΒΕ, Βογιατζόγλου κ.α.).
Μέσα στο 2019 πολλές εισηγμένες είδαν καλύτερες αποτιμήσεις αλλά λίγες κατάφεραν να ξεχωρίσουν.
Για κάποιες από αυτές η βελτίωση είχε να κάνει με την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS