Πετρόπουλος: Στα 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη το 2018 - Αύξηση πωλήσεων 28,5%

Πετρόπουλος: Στα 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη το 2018 - Αύξηση πωλήσεων 28,5%
Βελτιωμένα εμφανίστηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ για το 2018
Βελτιωμένα εμφανίστηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ για το 2018.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/3/2019) η εταιρεία, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,5% και ανήλθαν σε 94 εκατ. ευρώ, από 73,2 εκατ. το 2017.
Τα κέρδη ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 5,7 εκατ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, από 3,2 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9% σε 2,5 εκατ. ευρώ, από 2,3 εκατ. το 2017.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ, από 23,1 εκατ. το 2017 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 8,8 εκατ. από 9,6 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, από 13,5 εκατ. στις 31.12.2017, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 32 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. το 2017.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, από αρνητικές 172 χιλ. ευρώ το 2017.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2018 ήταν 59,3% έναντι 58,4% την 31.12.2017.www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS