Με ποσοστό 33,09% το Fairfax στην Eurobank μετά τις αγορές 0,168% στις 28-31/12 – Δεν εξετάζεται δημόσια πρόταση

Με ποσοστό 33,09% το Fairfax στην Eurobank μετά τις αγορές 0,168% στις 28-31/12 – Δεν εξετάζεται δημόσια πρόταση
Για το ορατό μέλλον δεν υπάρχει σχεδιασμός δημόσιας πρότασης, οπότε τα περιθώρια στήριξης της μετοχής της Eurobank είναι περιορισμένα από το Fairfax…
Στο 33,09% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει το Fairfax άμεσα και έμμεσα και δυνητικά μετά τις πρόσφατες αγορές 3,6 εκατ μετοχών και την απορρόφηση της Grivalia.
Το Fairfax κατείχε το 18,23% της Eurobank και μετά τις αγορές 3,67 εκατ μετοχών ή 0,168% θα 18,4% περίπου.
Μαζί με το ποσοστό που ήδη ελέγχει στην Grivalia μετά την απορρόφηση θα κατέχει στην Eurobank το 33,09%.
Το Fairfax για να υποβάλλει δημόσια πρόταση θα πρέπει να κατέχει ποσοστό πάνω από 33,33% και τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει.
Για το ορατό μέλλον δεν υπάρχει σχεδιασμός δημόσιας πρότασης, οπότε τα περιθώρια στήριξης της μετοχής της Eurobank είναι περιορισμένα από το Fairfax…

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS