Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Στο 13,76% το ποσοστό της Blue Crest

Μοτοδυναμική: Στο 13,76% το ποσοστό της Blue Crest
Η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» κατέχει μέσω της 100% πλέον θυγατρικής της εταιρίας «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δικαιώματα ψήφου 13,76%
Σε ποσοστό άνω του 10% και ειδικότερα στο 13,76%, διαμορφώνεται το ποσοστό της Blue Crest Holdings στην Μοτοδυναμική.
Πιο συγκεκριμένα:
«Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 20.11.2023 γνωστοποίησης, που έλαβε από την εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου (μέσω θυγατρικών εταιριών)
-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: BLUE CREST HOLDING S.A.
- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 5%, 10%
- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 16.11.2023
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή 16.11.2023): Αριθμός μετοχών 0, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 0, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 0%
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή 16.11.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,76%
- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (16.11.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,76%

Πρόσθετες πληροφορίες: Ο Εκδότης ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.11.2023 από την εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» τα ακόλουθα: Η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» κατέχει δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «OΡΥΜΗΛ Α.Ε.» ποσοστού 74,86%. Την 16.11.2023 η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.», η οποία κατείχε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 33,33%, απέκτησε επιπλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 66,67%, ήτοι το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.», λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.»
με εισφορά σε είδος. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» - στην οποία η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» συμμετέχει με ποσοστό 74,86% - κατέχει μέσω της 100% πλέον θυγατρικής της εταιρίας «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη ποσοστού 13,76%.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης