Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Dimand: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ η Άννα Χαλκιαδάκη

tags :
Dimand: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ η Άννα Χαλκιαδάκη
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου στη Dimand
Σχετικά Άρθρα
Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A.E.», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, ότι με την από 25.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα. Άννα Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως 21.03.2025.
Η ως άνω εκλογή θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22.06.2023.

Μετά την ως άνω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος
5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος
6. Δέσποινα Δαγτζή-Γιαννακάκη του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος
7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
10. Παναγιώτα (Πέγκυ) Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21.03.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας παραμένει ως έχει σύμφωνα με την από 19.12.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης