Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Έλαστρον: Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Έλαστρον: Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 25 Αυγούστου
Σχετικά Άρθρα

Μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία Έλαστρον θα διανείμει μέρισμα 0,24 ερώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείες αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 4.823.639,82 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,262 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).
Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,24890 Ευρώ ανά μετοχή.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα
δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2021) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη, 25 Αυγούστου.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο