Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Flexopack: Στα 6,37 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

tags :
Flexopack: Στα 6,37 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.369.312,96 ευρώ και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερις (11.795.024) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστη

Στα 6,37 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Flexopack.
Ειδικότερα, η Flexopack ανακοίνωσε ότι μετά:
(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 19.12.2019 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως και
(β) την από 25.05.2022 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.369.312,96 ευρώ και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερις (11.795.024) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστη.
Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.698.574 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 96.450 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->