Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Alpha Bank: Ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας άνω του 5% το 2021 με ώθηση από τη μείωση του επενδυτικού χάσματος

Alpha Bank: Ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας άνω του 5% το 2021 με ώθηση από τη μείωση του επενδυτικού χάσματος

Η συνέπεια από στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντισταθμίστηκε από την άνοδο των επιχειρηματικών επενδύσεων και την δημοσίων δαπανών

Σχετικά Άρθρα

 Τους παράγοντες οι οποίοι θα στηρίξουν την ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που αναμένεται να ξεπεράσει το 5% για το 2021 καταγράφει το οικονομικό δελτίο της Alpha Bank Ιουνίου το οποίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.
Σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
Πρώτον, η αισιοδοξία που θα επικρατήσει για τη λήξη της υγειονομικής κρίσης και του σχετικού «παγώματος» της οικονομικής δραστηριότητας.
Δεύτερον, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης χάρη στην πρωτοφανών διαστάσεων επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που υιοθετήθηκε παγκοσμίως
Τρίτον, η περισσότερο φιλο-αναπτυξιακή φορολογική πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση
Τέταρτον, η επέκταση της χρήση της τεχνολογίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα την οποία επιτάχυνε η πανδημία
Πέμπτον, η υψηλή ρευστότητα που υπάρχει όσον αφορά οτ επίπεδο των αποταμιεύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η μείωση του κόστους χρηματοδότησης
Εκτον, το άνευ προηγουμένου επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα.

Aplha_1.PNG
Τα στοιχεία

Σύμφωνα με την τράπαζα, παρά την επέκταση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, μία αρκετά χαμηλότερη του αναμενόμενου ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τα στοχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο τρίμηνο του 2021 το πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε να ανακάμπτει κατά 4,4% σε τριμηνιαία βάση για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο (τρίμηνο 2020: 3,8% • τέταρτο τρίμηνο 2020: 3,4%), ενώ σε ετήσια βάση μόνο κατά 2,3%
Ο αρνητικός αντίκτυπος από την μείωση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μετριάστηκε σημαντικά από τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται κυρίως με τα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση

Κατανάλωση - πάγιο κεφάλαιο

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας κατά 3,4 μονάδες βάσης στην συνολική πτώση του πραγματικού ΑΕΠ, ενώ η οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 8,6% ετησίως, συμβάλλοντας στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,9 μονάδες βάσης
Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν 3 μονάδες βάσης στη συνολική πτώση της πραγματικής δραστηριότητας, καθώς η ετήσια πτώση 13,4% των εξαγωγών υπεράβη τη μείωση των εισαγωγών κατά 5% σε ετήσια βάση

Δείκτες κινητικότητας

Η ύφεση καταγράφεται με βάση και την εξέλιξη των δεικτών κινητικότητας της Google προς υπηρεσίες λιανικής και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά κέντρα, κινηματογράφοι, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.), διόδια και χώρους εργασίας για την ίδια περίοδο.
Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει, εισερχόμενη ξανά σε μια ισχυρή φάση ανάκαμψης με βάση την προσέλκυση νέων επενδύσεων και κλείσιμο του επενδυτικού χάσματος που συσσωρεύτηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία.
Το 2021 αναμένεται να είναι έτος ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, σημειώνει η τράπεζα με τον πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα έχιε άνοδο με ρυθμό μεγαλυτερο από 5%, ενώ το 2022 ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να επιταχυνθεί περαιτέρω.
Συγκεκριμένα, το πραγματικο  ΑΕΠ αναμένεται να επιστρέψει σε θετικός εδάφο από το δεύτερο τρίμηνο κατά τρέχον έτος και μετά, το οποίο αντικατοπτρίζεται ήδη στην εξέλιξη διαφόρων κεντρικών οικονομικών δεικτών.
Απληα_2.PNG
Υπηρεσίες

Επενδύσεις ανά κατηγορία και προβλέψεις 2021-2024 (% του ΑΕΠ).
Οι τρεις προαναφερθέντες δείκτες κινητικότητας μειώθηκαν απότομα τον Νοέμβριο του 2020 μετά το κλείδωμα και παρέμεινε σχετικά σταθερή παρά την πτώση αυτή κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου έως τον Μάρτιο του 2021.
Ωστόσο, η κινητικότητα που σχετίζονται με υπηρεσίες λιανικής και δραστηριότητες αναψυχής, καθώς και σε σταθμούς διέλευσης και χώρους εργασίας, αυξήθηκε απότομα τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Βραχυπρόθεσμα, η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να οφείλεται σε βασικές επιπτώσεις (αυξηση των τιμων από τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδά τους) στην στέγαση, υπηρεσίες τροφίμων και λιανικό εμπόριο από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και μετά, ανάλογα με την ταχύτητα του [προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα καθώς και σε χώρες προέλευσης εισερχόμενων τουριστικών ροών.
Η μετάβαση σε τροχιά υψηλότερης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα υποστηριχθεί από:
α) την αισιοδοξία για τις οικονομικές εξελίξεις μετά την πανδημία,
(β) την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης χάρη στην πρωτοφανή επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε παγκοσμίως
(γ) τη νέα φορολογική πολιτική που είναι φιλική προς την ανάπτυξη,
(δ)την τεχνολογική πρόοδο που επιταχύνεται από την πανδημία
ε) την υψηλή ρευστότητα και μείωση του κόστους χρηματοδότησης και
(στ) το άνευ προηγουμένου επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων που θα εισερρεύσουν στην Ελλάδα.

Eπενδυτική έκρηξη

Η χρηματοδότηση από το NGEU (Next Generation EU) η οποία μπορεί να αποδειχθεί σταθερή βάση για μια ισχυρή ανοδική πορεία, αναμένεται να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο νέων επενδύσεων και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης, επισημαίνεται από την τράπεζα
Τα κεφάλαια αναμένεται να κινητοποιήσουν νέες επενδύσεις ύψους περίπου 57,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021-2026, καλύπτοντας σε ένα μεγάλο βαθμό το επενδυτικό χάσμα στην Ελλάδα που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία.
Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα, θα ανοίξουν το δρόμο το δρόμο για τον μετασχηματισμό του ελληνικού αναπτυξιακού προτύπου, ώστε να μετασχηματισθεί από ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης βασισμένο στην κατανάλωση σε ένα που να βασίζεται στις επενδύσεις
Alpaaaaaaa.PNG
Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση έχει έχει ήδη υιοθετήσει μια ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία, σε συνδυασμό με ένα βελτιωμένο προφίλ κινδύνου όσον αφορά το δημόσιο χρέος, αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις.
Αυτές οι ευνοϊκές εξελίξεις επικροτήθηκαν από τις αγορές στις πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων,
Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία συνολικού ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στιγμή και η υιοθέτηση των διαρθωτικών αλλαγών με στόχο το μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου θα κρίνει το μέλλον της οικονομίας, επισημαίνεται στο report

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης