Εριουργία Τρία Άλφα: Προσωρινός πρόεδρος ο Δημήτρης Εφραίμογλου

Εριουργία Τρία Άλφα: Προσωρινός πρόεδρος ο Δημήτρης Εφραίμογλου
Την προσωρινή εκλογή του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρίας, Δημήτρη Εφραίμογλου, στη θέση του προέδρου, ανακοίνωσε η Εριουργία Τρία Άλφα
Την προσωρινή εκλογή του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρίας, Δημήτρη Εφραίμογλου, στη θέση του προέδρου, ανακοίνωσε σήμερα (20/5/2019) η Εριουργία Τρία Άλφα.
Ειδικότερα, η Εριουργία «Τρία Άλφα» ανακοινώνει ότι συνεπεία του θανάτου του Προέδρου της εταιρίας Μηνά Εφραίμογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε προσωρινώς αντικαταστάτη για τη θέση του Προέδρου της εταιρίας και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Δημήτρη Εφραίμογλου, ο οποίος εφεξής θα έχει διπλή ιδιότητα.
Η εκλογή αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS