Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Μετά από ζημία 44 δισ. από τις τράπεζες, μήπως ήρθε η ώρα να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον, στο ΤΧΣ;

Μετά από ζημία 44 δισ. από τις τράπεζες, μήπως ήρθε η ώρα να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον, στο ΤΧΣ;
Τα 34 δισεκ. σε κεφάλαιο και μαζί με το funding gap άλλα 15 δισ η ζημία για τον έλληνα φορολογούμενο είναι ιστορική καταστροφή - Τουλάχιστον έχουμε τράπεζες…
Σχετικά Άρθρα

Ποια είναι η πραγματικότητα;
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δημιουργήθηκε με στόχο να επιτευχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα που κλονίστηκε στην Ελλάδα από την κατάρρευση της εθνικής οικονομίας και την μη διαχείριση του δημοσίου χρέους.
Το ΤΧΣ ως ειδικό Ταμείο δανείστηκε 3 φορές για να μπορέσει να συγκεντρώσει κεφάλαια ώστε να ανακεφαλαιοποιηθούν τρεις φορές οι ελληνικές τράπεζες.
Λειτούργησε όχι απλά ως έσχατος δανειστής αλλά ως έσχατος μέτοχος.
Έχοντας επενδύσει 42,16 δισεκ. σε κεφάλαιο – χωρίς να περιλαμβάνονται περίπου 15 δισεκ. σε funding gap – το ΤΧΣ απέκτησε μετοχές τραπεζών η αξία των οποίων σήμερα είναι 1,35 με 1,4 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ διαθέτει 5,23 δισεκ. κεφάλαιο, 36,9 δισεκ. σωρευμένες ζημίες, το αρχικό κεφάλαιο ήταν 42,16 δισεκ. το Ταμείο σήμερα είναι στα 1,36 δισεκ. και από τα Cocos τα ομόλογα της Πειραιώς που μετατράπησαν σε μετοχές υπέστη ζημία 1,19 δισεκ. ευρώ.
Αυτή είναι περίπου η εικόνα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η συνολική επένδυση λοιπόν μείον τα υφιστάμενα κεφάλαια και την τρέχουσα αξία των μετοχών των τραπεζών – συμπεριλαμβανομένου και του funding gap – είναι ζημία 44 δισεκ. ευρώ.
Αυτά τα 44 δισεκ. ζημία είναι κεφάλαια που οφείλει σήμερα ο έλληνας φορολογούμενος στους θεσμούς ESM, EFSF κ.α. δεν είναι χρήματα που χαρίστηκαν, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δημόσιο χρέος των 340 ή 370 δισεκ. μαζί με τα repos.
Τα 44 δισεκ. δηλαδή τα χρωστάμε και είναι σήμερα η ζημία των πολιτών.

Η κυβέρνηση φέρνει νόμο που μετατρέπει το ΤΧΣ σε κοινό μέτοχο

Η κυβέρνηση και ορθά φέρνει νόμο που αλλάζει τον χαρακτήρα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Από Ταμείο ειδικού σκοπού μετατρέπεται σε κοινό μέτοχο.
Αυτό δεν αλλάζει τις παρελθούσες ζημίες αλλά μπορεί να διασφαλίσει ότι στο μέλλον θα ανακτηθεί μέρος αυτών των ζημιών.

Μπορεί να ανακτηθεί μέρος αυτών των ζημιών;

Είναι προφανές ότι η καθολική πλειοψηφία αυτών των ζημιών δεν μπορεί να ανακτηθεί και ο έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει τα 44 δισεκ. που έχουν αξία μηδέν σε απόδοση.
Επενδύθηκαν και η επένδυση με όρους απόδοσης απέτυχε, επιτεύχθηκε η συστημική σταθερότητα μεν αλλά ως απόδοση απέτυχε.
Εάν μάλιστα συμπεριλάβουμε και τα 15,5 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση τότε η σωρευμένη ζημία για το κράτος, τους φορολογούμενους πολίτες είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Με επενδυτικούς όρους το ελληνικό κράτος και ο έλληνας φορολογούμενος πραγματοποίησαν ίσως από τις πλέον αποτυχημένες επενδύσεις στην ιστορία….

Υπάρχει τρόπος ανάκτησης;

Με ρεαλιστικά κριτήρια

-Τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στην Eurobank που ξεπερνούν τα 8,5 δισεκ. σε κεφάλαιο και funding gap πρέπει να ξεγραφτούν.
Με 1,4% που κατέχει το ΤΧΣ στην Eurobank και τρέχουσα αξία 30 εκατ είναι προφανές ότι τα 8,5 δισεκ. στην Eurobank έχουν χαθεί.

-Στην Alpha bank το ΤΧΣ κατέχει το 10,98% τρέχουσας αξίας περίπου 130 εκατ ευρώ
Και στην Alpha bank οι δυνατότητες ανάκτησης είναι μηδενικές του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου.

-Στην Εθνική τράπεζα το ΤΧΣ επένδυσε συνολικά περίπου 8,75 δισεκ. αποπληρώθηκαν τα Cocos των 2 δισεκ.
Το Ταμείο κατέχει το 40,3% των μετοχών τρέχουσας αξίας 772 εκατ ευρώ.
Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι η μετοχή της Εθνικής διπλασιαστεί η αξία της περιουσίας του ΤΧΣ δεν θα ξεπεράσει τα 1,5 δισεκ

Στην Πειραιώς το ΤΧΣ έχει επενδύσει πάνω από 15 δισεκ. μαζί με το funding gap δηλαδή την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τις υπό συγχώνευση τράπεζες που έσπασαν σε καλές και κακές π.χ. Αγροτική τράπεζα.
Πλέον το ΤΧΣ κατέχει το 61,35% των μετοχών η αξία των οποίων ανέρχεται σε 446 εκατ.
Να σημειωθεί ότι μόνο στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015, το ΤΧΣ επένδυσε 685 εκατ σε αύξηση κεφαλαίου, 2,040 δισεκ. σε Cocos το οποίο μετατράπηκε σε μετοχές από το οποίο έχασε το δημόσιο 1,19 δισεκ. ευρώ.

Ολική ή μερική συμμετοχή στις επερχόμενες αυξήσεις κεφαλαίου;

Η Πειραιώς προχωράει την αύξηση κεφαλαίου των 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου από ότι φαίνεται, θα καλυφθεί επιτυχώς, ήδη υπάρχουν άνω των 20 funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το ουσιώδες ζήτημα στην Πειραιώς δεν είναι η επιτυχία της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου αλλά τι θα συμβεί με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο νόμος αλλάζει και ουσιαστικά μετατρέπει το ΤΧΣ σε κοινό μέτοχο.
Το ΤΧΣ κατέχει το 61,35% των μετοχών της Πειραιώς μετά την μετατροπή του ομολόγου Cocos 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές, από το οποίο ωστόσο έχασε 1,19 δισεκ. ευρώ.
Από την μια πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και από την άλλη πρέπει ο ιδιώτης μέτοχος να έχει ρόλο στα μετοχικά δεδομένα της Πειραιώς.
Για να επιτευχθεί το βέλτιστο σενάριο, το ΤΧΣ δεν θα μπορέσει να κρατήσει το 61,35% - αν και θα ήταν ορθό – ωστόσο θα συμμετάσχει μερικώς στην αύξηση διακρατώντας ένα ποσοστό 40% και με τους ιδιώτες μετόχους να αποκτούν το 60% του μετοχικού κεφαλαίου.
Προφανώς η τιμή της αύξησης της Πειραιώς προ reverse split αναμένεται στα 0,30 με 0,40 ευρώ.

Συμπέρασμα

Με τις αυξήσεις κεφαλαίου στο ορατό μέλλον και με τις πωλήσεις μετοχών – placement – που αναμένονται από το 2022, μπορεί να αναφερθεί ότι από τα δεκάδες δισεκατομμύρια που επενδύθηκαν στις τράπεζες δεν θα μπορέσουν να ανακτηθούν πάνω από 3,5 δισεκ. ευρώ.
Με όρους κεφαλαίων από τα 42,16 δισεκ. το ΤΧΣ ήδη κατέχει κεφάλαιο 5,23 δισεκ. και δυνητικά μπορεί να ανακτήσει 3,5 δισεκ. ευρώ.
Τα 3,5 δισεκ. αναλογούν στο 9,5% των κεφαλαίων που επένδυσε κοινώς το Ταμείο θα χάσει το 90% των κεφαλαίων που επένδυσε ή 34 δισεκ. ευρώ.
Τα 34 δισεκ. σε κεφάλαιο και μαζί με το funding gap άλλα 15 δισ η ζημία για τον έλληνα φορολογούμενο είναι ιστορική καταστροφή.
Τουλάχιστον έχουμε τράπεζες…

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης