Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Συνεχόμενα call auctions στην Epsilon Net – Στα ύψη η μεταβλητότητα λόγω stock option

tags :
Συνεχόμενα call auctions στην Epsilon Net – Στα ύψη η μεταβλητότητα λόγω stock option
Η μετοχή μέχρι χθες είχε άνοδο 80% από την αρχή του έτους αλλά η αλλαγή των αποτελεσμάτων του 2022 λόγω stock option βούλιαξε τον τίτλο
Σχετικά Άρθρα

(Update) Συνεχόμενες δημοπρασίες κατέγραψε σήμερα 21/9 η μετοχή της Epsilon Net από το ξεκίνημα της συνεδρίασης, οι οποίες οδήγησαν αρχικά τη μετοχή στο -30% και με μεγάλο όγκο.
Το μαζικό sell off καταγράφηκε καθώς η εταιρεία έβγαλε διορθωτική ανακοίνωση για τα κέρδη του 2022.

Αμέτρητες ήταν οι φορές που ενεργοποιήθηκε ο αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ).
Μόνο στα πρώτα 20 λεπτά της συνεδρίασης είχε ενεργοποιηθεί πέντε φορές. 
Η μετοχή μέχρι χθες είχε άνοδο 80% από την αρχή του έτους.
Η αποτίμηση έφτασε μέχρι στα 440 εκατ. ευρώ και ο τίτλος κλείδωσε στο -30% και στα 8,12 ευρώ με όγκο πάνω από 56 χιλ. τεμάχια.
Ωστόσο, στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν αγοραστές και η μετοχή έφτασε στος -8,10% με την τιμή  στα 10,66 ευρώ και όγκο στα 260 χιλ. τεμάχια. Η αποτίμηση βελτιώθηκε στα 578 εκατ. ευρώ. 
Η μετοχή έκλεισε τελικά στα 9,77 ευρώ με απώλειες -15,78% , με όγκο 602 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίση στα 530 εκατ. ευρώ.

H πτώση οφείλεται στην ανακοίνωση της εταιρείας όπου αναφέρει ότι επαναξιολόγησε την λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης που θέσπισε για τους εργαζόμενους & τα στελέχη του Ομίλου και προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022.

Με βάση την επαναξιολόγηση αναγνωρίστηκε δεδουλευμένο έξοδο που βαρύνει τα Αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022 - 30/06/2022 για τον Όμιλο κατά €3.973χιλ. και για την Εταιρία κατά €2.329χιλ. και της περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022 για τον Όμιλο κατά €5.702χιλ. και για την Εταιρία κατά €4.058χιλ., ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης» (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων) το οποίο ανέρχεται την 30/06/2022 για τον Όμιλο ποσό €3.973χιλ. και για την Εταιρία ποσό €3.973χιλ. και την 31/12/2022 για τον Όμιλο ποσό €5.702χιλ. και για την Εταιρία ποσό €5.702χιλ.
 
Έτσι, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €3.973χιλ. (από €8.593χιλ. σε €4.620χιλ.) και στην Εταιρία κατά €2.329χιλ. (από €4.786χιλ. σε €2.457χιλ.) & τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €5.702χιλ. (από €21.419χιλ. σε €15.717χιλ.) και στην Εταιρία κατά €4.058χιλ. (από €13.832χιλ. σε €9.774χιλ.), ενώ από την ανωτέρω αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά το ΔΠΧΑ 2, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2022.

Η απεικόνιση της αποτίμησης στην εύλογη αξία και των σχετικών προσαρμογών θα λάβει χώρα κατά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2023 που έχει προγραμματισθεί να ανακοινωθούν την 26/09/2023, ως διόρθωση λάθους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 (ενώ αντίστοιχη διαδικασία απεικόνισης θα ακολουθηθεί και κατά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2023). Τέλος, σημειώνεται ότι η απεικόνιση της αποτίμησης δεν έχει ταμειακή διάσταση και δεν επηρεάζει  τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας και του Ομίλου. Να σημειωθεί πάντως πως παλιότερα δημοσίευε πιο νωρίς αποτελέσματα και όχι στις τελευταίες μέρες της προθεσμίας. 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης