Τελευταία Νέα
Speculator

Το εξώδικο του ΟΒΙ, οι απειλές προς το ΒΝ και οι απαντήσεις σημείο προς σημείο των αιτιάσεων του Οργανισμού

Το εξώδικο του ΟΒΙ, οι απειλές προς το ΒΝ και οι απαντήσεις σημείο προς σημείο των αιτιάσεων του Οργανισμού

Η παραδοχή για την μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και τα ζητήματα που εγείρονται

Σχετικά Άρθρα

Λάβαμε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εξώδικο για το δημοσίευμα της 3ης Ιουνίου (πατήστε εδώ για να το διαβάσετε) με τον τίτλο «Το νομοθετικό δώρο Άδωνι σε φορέα οικονομικό φάντασμα - Πώς τα σήματα «πέταξαν» από το ΥΠΑΝ στον ΟΒΙ».
Ο ΟΒΙ χαρακτηρίζει το δημοσίευμα βαρύτατα αναληθές, προσβλητικό και συκοφαντικό το δημοσίευμα απειλώντας ότι αν δεν κατεβάσουμε το δημοσίευμα, δεν αναρτήσουμε αυτό που ζητά μέσω του εξωδίκου θα προβεί σε ένδικα μέσα ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΟΒΙ ενοχλήθηκε από το χαρακτηρισμό οικονομικό φάντασμα αλλά ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για πέντε οικονομικές χρήσεις.
Αυτά που αναφέρει μάλιστα εγείρουν μεγαλύτερο ζήτημα δεδομένου ότι όπως ίδιος ισχυρίζεται υπόκειται σε έλεγχο από το Εποπτεύον Υπουργείο το οποίο όμως από ότι φαίνεται χωρίς να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή δέχεται τα στοιχεία του ΟΒΙ.
Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να θεωρεί κάποιος ότι οι προϋπολογισμοί αποτελούν δημοσιευμένα και κυρίως ελεγμένα από οκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία. Άραγε ένας Οργανισμός που δεν έχει πέντε χρόνια δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία πως μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς από φάντασμα. Γιατί ως γνωστόν τα φαντάσματα δεν υπάρχουν.
Το bankingnews απαντά σε ένα προς ένα και απολύτως αναλυτικά στα όσα αναφέρονται στο εξώδικο και θεωρεί αυτό κάθε αυτό το εξώδικο προσπάθεια φίμωσης της δημοσιογραφικής έρευνας με ποινικές και αστικές απειλές.
Αναλυτικά σε ότι αφορά στο εξώδικο το οποίο παρατίθεται αυτούσιο στο τέλος του κειμένου.

ΣΗΜΕΙΟ Ι ΕΞΩΔΙΚΟΥ
«......δωρεάν ανάπτυξη πληροφοριακού από EUIPO…»
Στο σημείο αυτό είτε ψεύδεται ο ΟΒΙ είτε ο εθνικός νομοθέτης και ειδικότερα:
Στον ν.4679/20 (Α’ 71) «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» αλιεύουμε από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων στο σημείο https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=61341fdb-956b-41a2-909e-ab60012b3f51 και ειδικότερα συναντάμε τα ακόλουθα:

  1. Στο άρθρο 33 του ν.4679/20 διαπιστώνεται ότι το Μητρώο Σημάτων τηρείται στην Δ/νση Σημάτων και στην παρ.5 του εν λόγω νόμου ότι μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή (προφανώς δεν ήταν πλήρως λειτουργικό ή καθόλου λειτουργικό) την στιγμή εκείνη.
  2. Στην αιτιολογική έκθεση του ν.4679/20 (Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου Κράτους) διαπιστώνεται περί της δαπάνης τα ακόλουθα:


● Στην σελ. 117 (παρ.1) σχετική δαπάνη προσωπικού 155.000 € και
● Στην σελ.117 (παρ.2) δαπάνη το ύψος της οποίας δεν διευκρινίζεται για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για κατηγορίες Σημάτων από την σχετική Δ/νση Σημάτων
Από τα ανωτέρω κατανοούμε ότι η Δ/νση Σημάτων διέθεσε προσωπικό και δαπάνες για τεχνική συμμόρφωση καθόσον οι εν λόγω δαπάνες αν και δεν ορίζονται ακριβώς στο ύψος τους σε κάθε περίπτωση πραγματοποιήθηκαν από την Δ/νση. Δυστυχώς αντιλαμβανομάστε ότι ο Έλληνας νομοθέτης δεν ψεύδεται ή τουλάχιστον δεν πρέπει να ψεύδεται.
ΣΗΜΕΙΟ ΙΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ
(Οικονομικές Καταστάσεις)
Ο ΟΒΙ συντάσσει οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ. Ως εκ τούτου είναι υπόχρεος στις πρόνοιες των ΔΠΧΠ για δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων σε ιστοσελίδα (κατά IAS 1). Άλλωστε η στρατηγική των ΔΠΧΠ είναι να υπάρχει σχετική διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων και να μπορούν οι καλόπιστοι τρίτοι να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση. Την πρόνοια αυτή για δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων σε ιστοσελίδα για τις οντότητες που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάσει τα ΔΠΧΠ την αναπαράγει και ο ν.4548/18 στο άρθρο 149 παρ.8β (υποχρεωτική ανάρτηση σε ιστοσελίδα για 2 έτη) και ο ν. 3429/05 (περί ΔΕΚΟ) στο άρθρο 12.
Ως εκ τούτου δεν μας είναι αντιληπτό γιατί ο ΟΒΙ να αποτελεί εξαίρεση ούτε από το εξώδικο που μας κοινοποίησε προβλέπεται σαφή εξαίρεση δημοσιότητας στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Εξάλλου αν οι εν λόγω χρήσεις έχουν συνταχθεί (γιατί από το εξώδικο σας προκύπτει ανάθεση έργου και μόνο) γιατί οι εν λόγω χρήσεις δεν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ ως έχει την υποχρέωση αλλά ούτε και στο ΓΕΜΗ; Γιατί σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα δεν έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή οι οικονομικές καταστάσεις; Υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου στον ΟΒΙ κατά τις πρόνοιες του νόμου περί ονοττήτων δημοσίου συμφέροντος και τι ενέργειες έχει κάνει σε σχέση με το έργο των ορκωτών;

ΣΗΜΕΙΟ 3 ΕΞΩΔΙΚΟΥ
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον ΟΒΙ.
Είναι πράγματι ο ΟΒΙ ο σωστός οργανισμός για την εν λόγω διαδικασία;
Ας δούμε λοιπόν ευρωπαϊκές πρακτικές:
Στην Κύπρο ο «Έφορος και Επίσημος Παραλήπτης» το αντίστοιχο ΓΕΜΗ δηλαδή έχει υπό την κατοχή τους τις εξής εργασίες:
✔ Κλάδος εταιρειών (εμπορική δημοσιότητα εταιρειών) ότι ακριβώς κάνει και το ΓΕΜΗ https://www.companies.gov.cy/gr/
✔ Κλάδο πνευματικής ιδιοκτησίας (ότι ακριβώς κάνει η Δ/νση Σημάτων και ο ΟΒΙ μαζί) https://www.intellectualproperty.gov.cy/gr/%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
✔ Κλάδο πτωχεύσεων/τερματισμού εταιρειών (αφερεγγυότητα δηλ. ότι κάνουν εν μέρει τα Πτωχευτικά δικαστήρια και το ΓΕΜΗ μαζί)
Σκοπός της παραπάνω ενοποιημένης διαδικασίας είναι η παροχή υπηρεσιών Μιας Στάσης στις επιχειρήσεις (σύσταση, νομιμοποίηση εταιρειών, εταιρική επωνυμία, σήματα και τυχόν πτωχεύσεις) σε ένα σημείο από έναν φορέα. Αυτό πραγματικά είναι μία καλή ευρωπαϊκή πρακτική γιατί η επιχείρηση απευθύνεται σε έναν φορέα σε ένα σημείο. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει και στην χώρα μας την στιγμή που το ΓΕΜΗ είναι πληροφορικά αναπτυγμένο και θα μπορούσε να εντάξει και τις Υπηρεσίες ΟΒΙ και Δ/νσης Σημάτων στον Οργανισμό του.
Το ίδιο ισχύει κ στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες τις οποίες γνωρίζουν καλύτερα από εμάς. Αν δεν γνωρίζουν είμαστε πρόθυμοι να τους παράσχουμε αναλυτικά στοιχεία.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΒΙ

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης