Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε. Δημητρίου: Σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου από την Quest - Όταν ολοκληρωθεί, η εταιρεία θα βγει από το Χρηματιστήριο

Γ.Ε. Δημητρίου: Σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου από την Quest - Όταν ολοκληρωθεί, η εταιρεία θα βγει από το Χρηματιστήριο
Η Quest ανακοίνωσε ότι ως μελλοντική μέτοχος με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, προτίθεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, να τη βγάλει από το Χρηματιστήριο της Αθήνας
Σχετικά Άρθρα

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοίνωσε ότι την 18η/07/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ με την έκδοση 125.000.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστη, με περιορισμό του Δικαιώματος στο ποσό των €210.239,16, δηλαδή σε 5.255.979 Νέες Μετοχές της Εταιρείας.
Επιπλέον αποφασίστηκε ότι εκτός από το ποσό των €210.239,16, η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτική τοποθέτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».
Προσθέτως, η εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» γνωστοποίησε ότι, ως μελλοντική μέτοχος με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, και βάσει των σημερινών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας, προτίθεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στην συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων να υπερψηφίσει, αφενός την μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφετέρου την διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προέβη στις 05.08.2022 στη δημοσίευση πρόσκλησης για την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 05.08.2022.
Σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε από τις 11.08.2022 (συμπεριλαμβανομένου της ως άνω ημερομηνίας) έως και 25.08.2022 (ώρα 10:00 π.μ.).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο