Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Υπό εξέταση η κεφαλαιακή διάρθρωση των θυγατρικών της Ελλάκτωρ – Τα σχέδια για το ομολογιακό και η τιμή της option

Υπό εξέταση η κεφαλαιακή διάρθρωση των θυγατρικών της Ελλάκτωρ – Τα σχέδια για το ομολογιακό και η τιμή της option

Η Motor Oil έχει ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) στην τιμή κτήσης των 1,75 ευρώ ανά μετοχή στη Reggeborgh 52 εκατ. μετοχές με ημερομηνία εκκίνησης την 06.05. 2022

Σχετικά Άρθρα

Aναχρηματοδότηση και αποπληρωμή για το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ λήξης 2024 σχεδιάζει η διοίκηση της Ελλάκτωρ, με τα κεφάλαια που θα πάρει από την πώληση του 75% των ΑΠΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, εκτός και αν οι ομολογιούχοι ζητήσουν να εξαγοραστούν οι ομολογίες.
Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα λάβει ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις.
Πιο αναλυτικά, οι «Ολλανδοί» πιστεύουν ότι η σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Motor Oil θα βελτιώσει σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πιθανής πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου, η οποία θα ενδυναμώσει την χρηματοοικονομική και στρατηγική ευελιξία του Ομίλου για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιδιώξεών του.
Αναφορικά με το ομολογιακό όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό η Ελλάκτωρ θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση για την αναχρηματοδότηση και αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης της Εταιρείας ύψους 670 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2024 και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των βασικών δραστηριοτήτων (συγχρηματοδοτούμενα έργα, ανάπτυξη ακινήτων, κατασκευές) της Εταιρείας.

Νέο τριετές στρατηγικό πλάνο

Σε περίπτωση που οι κάτοχοι των Ομολογιών απαιτήσουν την εξαγορά τους, τα μέρη εκτιμούν ότι η εταιρεία θα λάβει ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις (bridge facilities).
Καθώς η περιουσιακή και χρηματοοικονομική δομή της Εταιρείας θα αλλάξει σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Reggeborgh Invest B.V. και η εταιρεία συμφερόντων των Ολλανδών που κατέθεσαν τη δημόσια πρόταση αναμένουν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να καταρτίσει ένα νέο τριετές στρατηγικό πλάνο με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για όλους τους Μετόχους.
Ένα βασικό στοιχείο του νέου στρατηγικού πλάνου θα είναι η μελλοντική κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου της Εταιρείας.
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο στρατηγικό πλάνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.
Καθώς η Εταιρεία αναμένεται να μηδενίσει σχεδόν τις οφειλές της μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο προτείνων θεωρεί ότι ειδικά η κεφαλαιακή διάρθρωση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί, ενώ τα υφιστάμενα σχέδια για την AΚΤΩΡ Α.Ε. δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά.

Στην ίδια τιμή η άσκηση της Option

Η Motor Oil έχει ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) να πωλήσει στην τιμή κτήσης στη Reggeborgh 52 εκατομμύρια Μετοχές με ημερομηνία εκκίνησης την 06.05. 2022.
Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης είναι 12 μήνες και εκκινεί στις 06.05.2024 και λήγει στις 06.05.2025.

Η αδύναμη χρηματοοικονομική δομή περιόρισε τη δυναμική του ομίλου

Ο Reggeborgh πιστεύει ακράδαντα στη δυναμική των διαφόρων δραστηριοτήτων της Ελλάκτωρ, αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια πρόταση, αλλά η δυναμική έχει ανασχεθεί από την αδύναμη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας μέχρι σήμερα.
Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ως προς τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων (εκτός από τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο οποίος πρόκειται να μεταβιβαστεί).
Ειδικότερα η στρατηγική συνοψίζεται ως εξής:
Κατασκευές: Αποδέσμευση από ορισμένες μη κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες και εστίαση της προσοχής στις αγορές όπου η Εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων και διατηρεί ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις και όπου η μακροπρόθεσμη εικόνα διαγράφεται ευνοϊκή.
Παραχωρήσεις: Επιλεκτική και στοχευμένη συμμετοχή σε νέα κερδοφόρα έργα και σε υφιστάμενα έργα που θα επαναπαραχωρηθούν.
Ανάπτυξη Ακινήτων: Επέκταση του τομέα ακινήτων σε νέα έργα (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δικαιωμάτων ανάπτυξης) προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη στον τομέα των ακινήτων.
Περιβάλλον: Επέκταση του τομέα περιβάλλοντος σε νέα έργα λόγω των θετικών εξελίξεων στον τομέα.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης