Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μύλοι Κεπένου: Από 28/12 η καταβολή μερίσματος 0,339 ευρώ/μετοχή

Μύλοι Κεπένου: Από 28/12 η καταβολή μερίσματος 0,339 ευρώ/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021

Σχετικά Άρθρα

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα στις 17.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, παρευρέθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 92,216 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.178.503 μετοχές και 6.178.503 ψήφους.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο και υπερψηφίστηκε ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (πατήστε εδώ).
Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τη διανομή κερδών στους μετόχους της, από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018, και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού 2.271.300,00 ευρώ (μεικτό ποσό) ή 0,339 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).
Δικαιούχοι είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Παράλληλα, με ομόφωνη απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασης περί της διανομής.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο