Τελευταία Νέα
Speculator

Τα «προηγμένα» μαθηματικά της «Αυγής», η εθελούσια έξοδος και τα λόγια του αέρα

Τα «προηγμένα» μαθηματικά της «Αυγής», η εθελούσια έξοδος και τα λόγια του αέρα
Η τρύπα των 5,4 εκ ευρώ, ο χαμένος στους λογαριασμούς ορκωτούς και οι αντιφάσεις
Σχετικά Άρθρα

H εφημερίδα ΑΥΓΗ για μια ακόμα φορά πρωτοπορεί.
Όχι φυσικά στο πρόγραμμα εθελουσίας, που έχει ανακοινώσει και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους οι οποίοι βιώνουν σήμερα εκείνο που κάποιοι εξ αυτών στο παρελθόν χαιρέκακα επικροτούσαν όταν για παράδειγμα αναρωτιούνταν γιατί το ΕΣΡ δεν είχε κατεβάσει το διακόπτη στο Mega ή προπηλάκιζαν και στοχοποιούσαν συναδέλφους τους με διαφορετική άποψη αλλά για το «μυστικό» οικονομικό μοντέλο που συνοδεύει την εθελούσια και το οποίο υποτίθεται θα εξυγιάνει την εταιρία.
Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ έχει πάρει διαζύγιο με την οικονομική πραγματικότητα ή λειτουργεί όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση φόρτωσε στην Ελλάδα ένα μνημόνιο που όμοιό του δεν υπάρχει σε ανεπτυγμένες οικονομίες αλλά και πιθανά σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Πρόσκληση για … σεμινάριο

Αν κάποιος διαβάσει την πρόσκληση για Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23 Δεκεμβρίου το μόνο που θα αντιληφθεί είναι ότι έχει ως θέμα αύξηση κεφαλαίου.
Το ποσό της αύξησης είναι άγνωστο και αυτό που προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία είναι η διατύπωση στην πρόσκληση που μάλλον προορίζεται για σεμινάριο.
Συγκεκριμένα αναφέρει ως θέμα «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την πρόβλεψη του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας».
Το εννοούν άραγε οι διοικούντες οικονομικοί εγκέφαλοι την ΑΥΓΗ « με την πρόβλεψη του Ν.4548/2018» ουδείς μπορεί να γνωρίζει μετά βεβαιότητας.
Το βέβαιο είναι πως θα έπρεπε στην πρόσκληση να αναφέρουν συγκεκριμένο άρθρο του νόμου για τις ανώνυμες εταιρίες.
Και ειδικά για εταιρίες με αρνητικά ίδια κεφάλαια επί μακρόν όπως η ΑΥΓΗ.
Η εταιρία ισχυρίζεται ότι τα ίδια κεφάλαιά της είναι αρνητικά κατά 3,967 εκ ευρώ ενώ το ΔΣ της αναφέρει όπως ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι 5,308 εκ ευρώ «έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων επισφαλών ως προς το μεγαλύτερο μέρος τους (Κυκλοφορούν ενεργητικό) 1,785 εκ ευρώ.

Ο λογαριασμός του ορκωτού

Διαβάζοντας όμως τις παρατηρήσεις του ορκωτού τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα.
Ο ορκωτός αναφέρει ότι «Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 1.300.000,00.
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 1.000.000,00.
Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 1.000.000,00, και τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων μειωμένα κατά € 1.000.000,00 αντίστοιχα»
Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία εν γνώσει της εμφανίζει στο κυκλοφορούν ενεργητικό απαιτήσεις που δεν πρόκειται να εισπραχθούν και αυτό αποτελεί καθαρή παράβαση της νομοθεσίας.
Επίσης ο ορκωτός αναφέρει κ. Παναγιώτης Αλεβίζος του ΣΟΛ ότι «Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 405.000, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 405.000 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 405.000 και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης μειωμένα κατά ευρώ 3.000».
Βέβαια ο ορκωτός μάλλον δεν έχει καταλάβει τι γράφει γιατί δεν μπορεί μια πρόβλεψη που δεν σχηματίστηκε να μειώνει τα ίδια κεφάλαια και προφανώς αν δεν πρόκειται για παραδρομή του θέματος θα πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.
Μάλλον πρέπει να έκανε λάθος στο copy paste και τουλάχιστον αυτό δείχνει έλεγχο του ποδαριού ή έλλειψη γνώσεων.
Ουσιαστικά πάντως με τις παρατηρήσεις του ορκωτού και ασχέτως των λάθος λογαριασμών που κάνει το σύνολο της καθαρής θέσης δεν είναι αρνητικό μόνο κατά το ποσό των 3,967 εκ ευρώ αλλά τουλάχιστον κατά 5,4 εκ ευρώ περίπου.
Και το ερώτημα είναι απλό.
Πόσα χρήματα θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΥΓΗ για να κλείσει την τρύπα των 5,4 εκ Ευρώ (αυτή που φαίνεται γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερη) και να μπορέσει να πληρώσει και τις αποζημιώσεις της εθελουσίας αλλά και να συνεχίσει να λειτουργεί η ΑΥΓΗ.
Μήπως απλώς το σχέδιο είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο και απλά θέλουν να ξεφορτωθούν ορισμένους ανεπιθύμητους δημοσιογράφους δεδομένου ότι εν η εταιρία ήταν σε κρίση προσέλαβαν υψηλόμισθα στελέχη;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης