Τελευταία Νέα
Οικονομία

Ε9: Τρέξτε για διορθώσεις πριν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ - Δύο εβδομάδες περιθώριο για τους φορολογούμενους

Ε9: Τρέξτε για διορθώσεις πριν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ - Δύο εβδομάδες περιθώριο για τους φορολογούμενους
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν το στοιχεία των ακινήτων τους αναδρομικά για τα έτη από το 2010
Σχετικά Άρθρα

Δύο εβδομάδες περιθώριο έχουν οι φορολογούμενοι με λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους να προχωρήσουν σε διορθώσεις στη δήλωση Ε9 για να ακυρώσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο εκκαθαριστικό του φετινού ΕΝΦΙΑ καθώς στις 29 Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή δύο δόσεων του φόρου.
Μάλιστα οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν το στοιχεία των ακινήτων τους αναδρομικά για τα έτη από το 2010 και μετά μειώνοντας το ποσό του φόρου.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις για τον επαναπροσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και την έκδοση νέου «ελαφρύτερου» εκκαθαριστικού από την εφορία υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση «my AADE» χωρίς καμία επιβάρυνση αφού το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις έχει καταργηθεί τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των περιοχών των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο «myAADE» να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Ο φορολογούμενος που έχει λάθη ή παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τις δηλώσεις Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 2010-2021 μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή «Ε9 Περιουσιολόγιο» και να επιλέξει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει τη νέα διορθωτική δήλωση. Αν επιλέξει να διορθώσει στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσοτέρων ετών για την περίοδο μετά το 2010,οι όποιες αλλαγές στην εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2021

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Σε κάθε περίπτωση που θα πραγματοποιείται μία μόνο διόρθωση στη δήλωση Ε9 ενός μόνο από τα έτη 2010 και μετά, τότε η διόρθωση αυτή θα μπορεί να μεταφερθεί και στις δηλώσεις των επομένων ετών.
  • Εάν οι διορθώσεις αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης Ε9 από το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που πρέπει να γίνει η τροποποίηση. Όταν επιλέγεται οριστικοποίηση της υποβληθείσας δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο έτος. Εμφανίζεται παράθυρο με σχετικό μήνυμα. Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος, πρέπει να επιλέξει το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.
  • Όταν επιλέγεται μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος, στο έτος που έγινε η μεταφορά και πριν ξεκινήσει η επεξεργασία της προσωρινής δήλωσης, πρέπει να γίνεται έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή δήλωση, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης από τις διαθέσιμες ενέργειες.


Τα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 είναι τα εξής:

  • Επιλογή του έτους για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9.
  • Επιλογή «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9…» από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας για τις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.
  • Επιλογή σε κάθε έναν από τους Πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) ή 2 (γήπεδα), μίας εκ των παρακάτω εργασιών: ● δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου ● μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου ● διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου. Σε περίπτωση επιλογής «δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου» ή «δήλωση νέου γηπέδου», ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία με τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κτλ) και επίσης να προβεί σε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. Σε περίπτωση επιλογής «μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου» ή «μεταβολή στοιχείων γηπέδου» πρέπει να τροποποιηθούν μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα που ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Ανάλογα με την επιλογή που κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
Όταν ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις μεταβολές στα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, πρέπει να ελέγξει το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης και στη συνέχεια να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.
Σημειώνεται ότι κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η συμπλήρωση στοιχείων συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης