Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κερδοφόρο το α΄εξάμηνο 2021 για την Seanergy Maritime

Κερδοφόρο το α΄εξάμηνο 2021 για την Seanergy Maritime

Αύξηση 209% στα 28,9 εκατ. δολάρια στον καθαρό κύκλο εργασιών και 710% στα 11,3 εκατ. δολάρια στα προσαρμοσμένα EBITDA, ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η Seanergy Maritime

Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι κύριες εταιρικές εξελίξεις αφορούσαν σε παραλαβή πέντε Ιαπωνικών Capesize πλοίων και αγορά ενός επιπλέον Ιαπωνικού Capesize, με συνολική επένδυση ύψους 158,9 εκατ. δολαρίων, αύξηση του στόλου κατά 45% στα 16 πλοία και της μεταφορικής ικανότητας σε 2,8 εκατ. τόνους μέσα στο 2021, νέες μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις με διακεκριμένους ναυλωτές, δύο εκ των οποίων σε σταθερό ημερήσιο ναύλο άνω των 31.000 δολαρίων και συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους 117,3 εκατ. δολαρίων.


Κύρια σημεία αναφοράς για το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Καθαρός κύκλος εργασιών: 28,9 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 9,3 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2020 – αύξηση 209%
Καθαρά Κέρδη: 2,0 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 11,3 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2020
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA): 11,3 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 1,8 εκατ. δολαρίων το 2020 - αύξηση 710%
Ταμειακά διαθέσιμα: 56,4 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 23,7 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 - 138% αύξηση
Ίδια Κεφάλαια: 199,4 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 95,7 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 - 108% αύξηση
Κύρια σημεία αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2021:
Καθαρός κύκλος εργασιών: 50,0 εκ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 23,1 εκ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Καθαρά Κέρδη: 0,6 εκ. δολάρια έναντι ζημίας 19,6 εκ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2020
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA): 19,2 εκ. δολάρια έναντι ζημίας 0,5 εκ. δολαρίων το 2020
Βελτίωση της αγοράς στο τρίτο τρίμηνο του 2021:
Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου (TCE) κατά το τρίτο τρίμηνο, μέχρι και σήμερα, ανέρχεται στα 28.880 δολάρια, αυξημένος κατά 63% έναντι του TCE του πρώτου εξαμήνου του 2021.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης