Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

S&P: Ισχυρές οι επιδόσεις του ΑΕΠ της Ελλάδας την επόμενη 3ετία - Οι 4 καταλύτες της βελτίωσης των ελληνικών τραπεζών

S&P: Ισχυρές οι επιδόσεις του ΑΕΠ της Ελλάδας την επόμενη 3ετία - Οι 4 καταλύτες της βελτίωσης των ελληνικών τραπεζών
Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τους ισολογισμούς τους μέσω του προγράμματος Ηρακλής (Hercules Asset Protection Scheme), της βελτίωσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και την ενίσχυση του συστήματος προστασίας του χρέους

Οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από τις καλύτερες και πιο υποστηρικτικές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες θα δώσουν ώθηση στο ελληνικό ΑΕΠ, τόσο σε πραγματικούς όσο και κατά κεφαλήν όρους.
Αυτό αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's στην τελευταία ανάλυσή του για την πορεία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος (Global Banking Outlook), στην οποία κατατάσσει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο στο επίπεδο του 8, στο σύστημα "Banking Industry Country Risk Assessment – BICRA".

Τα βασικά συμπεράσματα

Ο οίκος S&P αναμένει ότι οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν κατά την περίοδο 2021-2024, με τις πολιτικές της κυβέρνησης να κατευθύνονται προς τη δημοσιονομική σύγκλιση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υποστηριζόμενες από την αναμενόμενη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.
Επίσης, τα επόμενα τρία χρόνια, αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα ξεπεράσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τους ισολογισμούς τους μέσω του προγράμματος Ηρακλής (Hercules Asset Protection Scheme), της βελτίωσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και την ενίσχυση του συστήματος προστασίας του χρέους.


Εικόνα

Βασικοί οδηγοί

  • Οι καλές οικονομικές προοπτικές ενισχύουν το περιβάλλον για την επαναφορά της προσφοράς και της ζήτησης πίστωσης.

Αυτό θα υποστηρίξει τις επιχειρηματικές προοπτικές των τραπεζών και την πρόοδο στην εκκαθάριση των προβληαμτικών περιουσιακών στοιχείων, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του τομέα.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με τον ρυθμό της ανάκαμψης εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένης της εμφάνισης διαδοχικών κυμάτων COVID-19 στην Ελλάδα και των κύριων εμπορικών εταίρων της και πιθανών περαιτέρω κυβερνητικών περιορισμών.
Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάκαμψη στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού.

  • Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει τα προβληματικά περιουσιακά τους στοιχεία κατά περισσότερο από 30 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια.

Ως αποτέλεσμα, το απόθεμα των NPAs μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2020, κυρίως λόγω της συναλλαγής Cairo 6,5 δισ. ευρώ της Eurobank.
Ο οίκος αναμένει ότι ο συνολικός λόγος NPAs θα μειωθεί κάτω από 20% έως το τέλος του έτους 2022.

  • Οι κίνδυνοι χρηματοδότησης και ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες μειώνονται.

Οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά την κατάργηση των ελέγχων κεφαλαίου, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έκτακτης ανάγκης ύψους 750 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιτρέπει την αγορά ελληνικού κρατικού χρέους.

Βασικές παραδοχές

  • Μετά από μια συρρίκνωση 8,3% του ΑΕΠ το 2020, ο S&P αναμένει ότι η οικονομία θα ανακάμψει κοντά στο 5% το 2021.

Οι οικονομικές επιδόσεις θα παραμείνουν ισορροπημένες, τροφοδοτούμενες κυρίως από την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές.
Ωστόσο, δεν αναμένει ότι οι εισπράξεις από τον τουρισμό του 2021 θα ανακάμψουν στα επίπεδα του 2019.

  • O S&P προβλέπει επίσης αυξημένο κόστος κινδύνου για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Αυτό αντικατοπτρίζει τις πρόσθετες προβλέψεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πωλήσεων NPEs και για δάνεια που υπόκεινται σε αναστολές χρέους, όπου αναμένει ένα επιτόκιο προεπιλογής κοντά στο 25%.
Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και η ουσιαστική εξοικονόμηση κόστους, χάρη στις μειώσεις του λειτουργικού κόστους που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της κερδοφορίας κατώτατης γραμμής, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό.

  • Η πίεση στα περιθώρια και στα έσοδα από τέλη θα επικρατήσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους 2022.

Οι τράπεζες ανταγωνίζονται για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και μεγάλες εταιρείες που έχουν επιβιώσει από αρκετά επεισόδια οικονομικής κρίσης


Τι να περιμένουμε τον επόμενο χρόνο

  • Στο επίκεντρο ο ρυθμός των νέων εκταμιεύσεων δανείων, της αποκατάστασης κερδών και του αδύναμου κεφαλαίου

Αυτοί οι τομείς παραμένουν βασικές προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο S&P πιεστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα σκληρότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και έναν ιδιωτικό τομέα που εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Ακόμα και σε ένα πλαίσιο βελτίωσης των οικονομικών προοπτικών, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ δρόμο ακόμη για να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους.

  • Στο επίκεντρο και η επίδραση της πανδημίας στην πιστοληπτική ικανότητα του ιδιωτικού τομέα και στις αγορές ακινήτων

Οι ξένες επενδύσεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ελληνικές τιμές ακινήτων, οι οποίες μόλις ανέβηκαν πριν από την πανδημία, μετά από μείωση περίπου 40% από το 2008.
Η πτώση από την κρίση του COVID-19 θα καθορίσει τον ρυθμό της δραστηριότητας στις εξασφαλισμένες πωλήσεις χρέους από τις τράπεζες και την ικανότητα πληρωμής των χρεωμένων νοικοκυριών, των οποίων τα καθαρά ίδια κεφάλαια έχουν γίνει αρνητικά όλα αυτά τα χρόνια.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο