Ασφαλιστικά Νέα

Αυτές είναι οι ασφαλιστικές με τον υψηλότερο δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας - Υπολείπεται της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Αυτές είναι οι ασφαλιστικές με τον υψηλότερο δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας - Υπολείπεται της Ευρώπης η ελληνική αγορά
Σε «τροχιά» εποπτείας μπαίνει μία ασφαλιστική όταν ο δείκτης SCR πέσει κάτω από το 100%
Σχετικά Άρθρα

Με το μέσο όρο του δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) – σταθμισμένων κεφαλαίων ανά τον κίνδυνο περίπου στο 180% το 2020, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά υπολείπεται του μέσου Ευρωπαϊκού όρου που κυμαίνεται στο 220%.
Σε «τροχιά» εποπτείας από την ΤτΕ μπαίνει μία ασφαλιστική, όταν ο δείκτης SCR κατά την έκδοση της Ετήσιας Εκθεσης για την Φερεγγυότητα ΙΙ των Ασφαλιστικών πέσει κάτω από το 100%.

Οι ισχυρότεροι

NP Ασφαλιστική με 289,2%, Personal Insurance με 221% και Ευρώπη Ασφαλιστική με 218,00% από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, ΝΝ Hellas με 250%, MetLife με 312% Intersalonica με 392,87% από τον κλάδο Ζωής, Ατλαντική Ενωση με 275,42%, Ορίζων ΑΕΓΑ με 211,8%, ΑΧΑ Ασφαλιστική από τον κλάδο Ζημιών και Ζωής με 189% είναι οι ασφαλιστικές που βρέθηκαν ανά ασφαλιστικό κλάδο να έχουν τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (SCR) το 2020 σύμφωνα με τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας (Solvency II) που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος πρόσφατα.
Το περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency II), το κεφάλαιο που μια ασφαλιστική εταιρία οφείλει να διατηρεί προκειμένου να τηρεί τις δεσμεύσεις είναι διαφορετικό για κάθε εταιρεία. Προκύπτει σε συνάρτηση με τον συνολική παραγωγή ασφαλίστρων και την έκθεση στον κίνδυνο.
Οσο περισσότερος είναι ο όγκος των ασφαλίστρων και ο κίνδυνος , τόσο υψηλότερες είναι και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνεπώς και κάθε ασφαλιστική χτίζει τον δείκτη Φερεγγυότητας (Solvency II) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της.
Οι κίνδυνοι που υπολογίζονται στην διαμόρφωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ: Ο Κίνδυνος Underwriting, ρευστότητας, αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συστηματικός και επιχειρηματικός κίνδυνος.
Αν και λίγα είναι τα χρόνια που εφαρμόζεται το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Solvency II , H Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις Επαγγελματικές Συνάξεις και την Ασφάλιση (EIOPA) έχει ξεκινήσει να εξετάζει την αναθεώρηση του, Το νέο σχήμα θ συναποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν εισακουστούν και εφαρμοστούν οι γραφειοκρατικές προτάσεις της EIOPA, τότε ο κλάδος στην Ευρώπη θα μειώσει την ικανότητα του να αναλαμβάνει και να χρηματοδοτεί κινδύνους κατά περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζει η Insurance Europe, γεγονός που θα βλάψει την ανάπτυξη της οικονομίας.

Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency II) 2020 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλφαβητικά

Allianz Ελλάδος, Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 147% από 141% το 2019.
ΑΧΑ Ασφαλιστική, Δείκτης Φερεγγυότητας 189% το 2020 από 167% το 2019.
Alpha Life, Δείκτης φερεγγυότητας (SCR) 219% το 2020 από 278% το 2019.
Ατλαντική Ένωση, δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 275,42% το 2020. %.
Εθνική Ασφαλιστική, δείκτης Φερεγγυότητας με χρήση των μεταβατικών μέτρων στο 172%.
Ergo Ασφαλιστική, Δείκτης Φερεγγυότητας SCR στο 159,1% το 2020 από 158,1 το 2019.
Ευρώπη Ασφαλιστική, Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 218,00% για το 2020.
Eurolife FFH ΑΕΑΖ, Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) το 2020 στο 169% από 160% το 2019.
Eurolife FFH ΑΕΓΑ, Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR) το 2020 στο 138% από 142%.
Generali Hellas, Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ) στο 150 % το 2020 από 156,9% το 2019.
Groupama Ασφαλιστική, Δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 183,3% για το 2020 από 169,5% το 2019.
CNP Ζωής, Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR στο 161%. Δύναμις Ασφαλιστική, δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 160,21
Ιnteramerican Εταιρία Ζωής Α.Ε., Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR) στο 133% με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου κινδύνου μετοχών καθώς και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου ενώ χωρίς την χρήση τους ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 129%.
Ιnteramerican Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR στο 249% για το 2020 με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου από 187% το 2019.
Interamerican Βοηθείας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR στο 170% για τη χρήση του 2020 από 131% το 2019.
NP Ασφαλιστική, O δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 289,2% το 2020 από 252,3% το 2019.
Interlife Ασφαλιστική, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 178% για το 2020.
Interasco: Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 130,8% για το 2020.
Υδρόγειος Ασφαλιστική, Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR) το 2020 στο 170,3% μετά την διανομή μερίσματος στους μετόχους.
Ιντερσαλόνικα Α.Ε.Γ.Α, Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR) στο 193,64% το 2020.
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ, Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR) 392,87% το 2020.
METLIFE ΑΕΑΖ, δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 312% από 344% το 2019.
Μινέττα Ασφαλιστική, Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 159,3% το 2020 από 122,3% το 2019.
ΝΝ hellas, δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 250%.
Ορίζων Ασφαλιστική , δείκτης Φερεγγυότητας SCR διαμορφώνεται στο 211,78% στο 2020.
PERSONAL INSURANCE στο 221%.
Συνεταιριστική Ασφαλιστική, δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο σε 187,22% χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων.

Ελενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης