Τραπεζικά νέα

Τρ. Πειραιώς: Μέσα Μαρτίου 2021 η ανακοίνωση για κεφαλαιακή ενίσχυση - Εξετάζεται ΑΜΚ με συμμετοχή ΤΧΣ

Τρ. Πειραιώς: Μέσα Μαρτίου 2021 η ανακοίνωση για κεφαλαιακή ενίσχυση - Εξετάζεται ΑΜΚ με συμμετοχή ΤΧΣ
Μία επιλογή που εξετάζεται είναι και η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές
Σχετικά Άρθρα
Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για τον τρόπο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ωστόσο ανέφερε ότι περί τα μέσα Μαρτίου 2021, όταν και θα ανακοινωθούν τα ετήσια αποτελέσματα για το 2020, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν δημοσιοποιηθεί με την ανακοίνωση της 23.11.2020.
Παράλληλα, η Τρ. Πειραιώς επανέλαβε ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εφαρμογή του ήδη δημοσιοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου μετασχηματισμού, του οποίου το σημαντικό στοιχείο είναι η στρατηγική επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) με πλήθος συναλλαγών και λύσεων, η οποία συνέχεται στενά με την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας και εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας.

Το ερώτημα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην εφαρμογή του ήδη δημοσιοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας.
Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αυτού αποτελεί η στρατηγική επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) με πλήθος συναλλαγών και λύσεων, η οποία συνέχεται στενά με την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας και εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας.

Συνδυασμός στρατηγικών πρωτοβουλιών

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2020 κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και οι δράσεις μείωσης των NPE σχεδιάζεται να ενισχυθούν έως το τέλος του 2021 μέσω ενός συνδυασμού στρατηγικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου περί το €1δισ (υπεραξία από κρατικά ομόλογα, πώληση δραστηριότητας cards merchant acquiring, συνθετικές τιτλοποιήσεις κλπ) που είναι ήδη σε φάση υλοποίησης, καθώς και συναλλαγών τιτλοποίησης NPE ύψους €7δισ (projects Phoenix και Vega), οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά επιτυχούς ολοκλήρωσης.
Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη της Τράπεζας παραμένει η ταχεία αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατόν τόσο το ισχύον πρόγραμμα εγγυήσεων «Ηρακλής» (HAPS), όσο και την αναμενόμενη επέκταση αυτού, όπως και κάθε άλλο πιθανό διαθέσιμο σχήμα στο μέλλον.

ΑΜΚ με συμμετοχή του ΤΧΣ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Πειραιώς εξετάζει, σχεδιάζει και αναλύει διαρκώς όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσής του και έχει κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθεί εγκαίρως από κάθε ευνοϊκή συγκυρία που θα παρουσιαστεί στις αγορές, ενώ παράλληλα δρομολογεί σειρά πρόσθετων πρωτοβουλιών για τη μεγιστοποίηση της αξίας προς το συμφέρον των μετόχων του, με στόχο την πλήρη εξυγίανσή του.
Μία επιλογή που εξετάζεται είναι και η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές, εάν και όταν το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία και λάβει σχετική απόφαση το ΤΧΣ για τη συμμετοχή του και το ύψος αυτής.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί πάντως εταιρική απόφαση για υλοποίηση κάποιας από τις παραπάνω εξεταζόμενες πιθανές επιλογές.

Στενή συνεργασία με το ΤΧΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα μόλις υπάρξει κάτι απτό και συγκεκριμένο σχετικά με στρατηγικές κινήσεις ή αποφάσεις ή συναλλαγές που θα έχουν λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, όπως ορίζει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η Πειραιώς Financial Holdings συνεργάζεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και του νομοθετημένου σκοπού του, διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τις συστημικές Τράπεζες προκειμένου να αξιολογούνται προτάσεις και εναλλακτικές που εξυπηρετούν στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Η δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων 2020 του Ομίλου προγραμματίζεται περί τα μέσα Μαρτίου 2021 και θα συνοδεύεται από αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν δημοσιοποιηθεί με την ανακοίνωση της 23.11.2020.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης