Πειραιώς: Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση - Ποιά θέματα θα συζητηθούν

Πειραιώς: Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση - Ποιά θέματα θα συζητηθούν
Πειραιώς: Στις 26/6 η Γεν ική Συνέλευση - Ποιά η ατζέντα των θεμάτων
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 01.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Image


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS