Διαθέσιμα με πιστοληπτική ικανότητα … Barbados στη Jumbo Κύπρου και αντιφάσεις 13,5 εκ ευρώ εγγυήσεων

Διαθέσιμα με πιστοληπτική ικανότητα … Barbados στη Jumbo Κύπρου και αντιφάσεις 13,5 εκ ευρώ εγγυήσεων
Σε ποια οικονομική κατάσταση γράφεται η αλήθεια για εγγυήσεις 13,5 εκ ευρώ, στης μητρικής Jumbo ή της Κυπριακής θυγατρικής;
Περίεργα φαινόμενα παρατηρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo Trading Ltd θυγατρικής της Jumbo στην Κύπρο.
Τα ταμειακά διαθέσιμα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2019 εμφανίζονται στα επίπεδα των 101,5 εκ ευρώ για το 2018.
Αυτό όμως από μόνο δεν προκαλεί εντύπωση. Ωστόσο στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι ποσό 10 εκ ευρώ είναι κατατεθειμένο στη Eurobank Cyprus αλλά για τα υπόλοιπα ποσά δεν γίνεται αναφορά για το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν κατατεθεί. Αναφέρεται όμως η αξιολόγησή του κατά Moody’s και για ποσό 89,5 εκ ευρώ η πιστοληπτική διαβάθμιση είναι Caa1.
Φέτος δηλαδή στις 30/06/2019 τα διαθέσιμα εμφανίζονται σε 108 εκ με το «ευρώ ως νόμισμα και λειτουργίας παρουσίασης χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε ratings Σύμφωνα με τα rating της Moody’s η συγκεκριμένη πιστοληπτική διαβάθμιση των 89,5 εκ ευρώ του 2018 απέχει 4 βαθμίδες από τη χρεοκοπία και είναι χαμηλότερη κατά 3 βαθμίδες της πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας μας που είναι Β1. Η Ελλάδα είχε πιστοληπτική διαβάθμιση Caa1 τον Αύγουστο του 2014 μετά από αναβάθμιση ουδέποτε την ξαναείχε καθώς μετά από υποβαθμίσεις λόγω των capital controls βρέθηκε το δεύτερο μήνα του 2018 σε βαθμολόγηση Β3 μετά από αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες από το Caa2.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση της Moody’s σήμερα βρίσκονται σε βαθμίδα Caa1 οι χώρες Νησιά Barbados, Ελ Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Μογγολία και η Ουκρανία.
Στις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo Trading Ltd το ποσό των 101,5 εκ ευρώ χαρακτηρίζεται ως «μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις» και κατατάσσονται στα άλλα εισπρακτέα χωρίς αθετήσεις πληρωμών στο παρελθόν.
Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης Jumbo «Σε παράρτημα μη-ακυρώσιμης σύμβασης μίσθωσης για ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, η οποία αρχικά λήγει στις 28 Μαΐου 2023 και παρατείνεται μέχρι τις 28 Μαΐου 2035, αναφέρεται ότι η JUMBO ΕC. Β LTD θα είναι υποχρεωμένη να αγοράσει το μισθωμένο κατάστημα και την ιδιοκτησία επί της οποίας το κατάστημα είναι κατασκευασμένο για ένα συνολικό ποσό ύψους € 13.500.000 χωρίς ΦΠΑ, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο κ. Απόστολος Βακάκης παύσει να είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της JUMBO Α.Ε. Aπό το σύνολο των € 13.500.000 η JUMBO TRADING LTD είναι εγγυητής για το ποσό των € 10.125.000. Επίσης, η JUMBO TRADING LTD είναι συνοφειλέτης και υπεύθυνη από κοινού με την Εταιρεία για όλεςτις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης και όλα τα συνημμένα σε αυτό.”. Στις οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής θυγατρικής αναφέρει διαφορετικά πράγματα και συγκεκριμένα ότι έχουν δοθεί εγγυήσεις 10.125.000 ευρώ συν ΦΠΑ «σε περίπτωση που το έτος 2023 η συγγενική εταιρία αποφασίσει να μην ανανεώσει τη μίσθωση , για αγορά από την ιθύνουσα εταιρία του καταστήματος και της γης στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάστημα». Από τα παραπάνω είναι εύλογο το ερώτημα σε ποια από τις οικονομικές καταστάσεις αναγράφεται η αλήθεια και σε ποια όχι…

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS