Τι προκύπτει από την ανάλυση της Euroxx για τη Lamda – Μεγάλο το discount της Reds

Τι προκύπτει από την ανάλυση της Euroxx για τη Lamda – Μεγάλο το discount της Reds
Η Reds διαπραγματεύεται με το μεγαλύτερο discount σε σύγκριση με το NAV της έναντι των ομοειδών εταιρειών
Μία ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ των εταιρειών ακινήτων καταγράφεται στο report της Euroxx για τη Lamda, σύμφωνα με το οποίο η χρηματιστηριακή δίνει τιμή στόχο τα 12,60 ευρώ για τη μετοχή με σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς.
Η χρηματιστηριακή κάνει σύγκριση μεταξύ των ομοειδών εταιρειών του εσωτερικού.
Βάσει αυτής της σύγκρισης η Reds προκύπτει ότι διαπραγματεύεται με το μεγαλύτερο discount έναντι των Intercontinental International, Prodea, BriQ, Trastor και Lamda.
Σύμφωνα με τη Euroxx, η Intercontinental με βάσει το κλείσιμο της μετοχής στις 11/11 παίζει με discount 2% έναντι του NAV, καθαρή αξία ενεργητικού, η Trastor με premium 30%, η Prodea με premium 12%, η BriQ με discount 11%, η Lamda με premium 14% και η REDS με discount 26%.
Η Reds έχει NAV 92,9 εκατ. ευρώ ή 1,62 ευρώ ανά μετοχή με την τιμή της μετοχής στις 11/11 να είναι στα 1,19 ευρώ (1,17 ευρώ χθες 13/11).


BREAKING NEWS