Οι τελευταίες κινήσεις των εισηγμένων για απομόχλευση μέσω αναδιοργάνωσης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων

Οι τελευταίες κινήσεις των εισηγμένων για απομόχλευση μέσω αναδιοργάνωσης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων
Τα τελευταία χρόνια οι εισηγμένες είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από σύσταση των τραπεζών προσπαθούν να αναδιοργανώσουν τη δομή τους μέσω και πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων
Εδώ και χρόνια αρκετές εταιρείες με υψηλή μόχλευση προσπαθούν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από «σύσταση» των τραπεζών να περιορίσουν το δανεισμό τους ή να αποδεσμευτούν από μη βασικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν μέσα από μία αναδιοργάνωση τη δομή του ομίλου και κατ΄επέκταση τα αποτελέσματα.
Εδώ και καιρό η νέα διοίκηση της Intralot έχει ενημερώσει πως θα περιορίσει τη μόχλευση και θα βελτιώσει τις ταμειακές ροές της μέσα από μία αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων και από πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων.
Πρόσφατα πούλησε το ποσοστό που κατείχε στη Gamenet έναντι 75 εκατ. ευρώ και λίγο νωρίτερα το 16,5% της Ελληνικά Λαχεία προς 20 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων κινήσεων.
Η νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης.
Τελευταία εξέλιξη η ανακοίνωση της ανακαίνισης και πώλησης του κτηρίου που στεγαζόταν η εφημερίδα «Έθνος».
Έχει επίσης πουλήσει τη συμμετοχή της στην Elpedison έναντι 18,77 εκατ. ευρώ, τις ίδιες μετοχές που κατείχε έναντι 3,9 εκατ. ευρώ αλλά και το κτήριο στη Νέα Κηφισιά έναντι 25,5 εκατ. ευρώ.
Οι εισηγμένες Νηρεύς και Σελόντα λόγω της συμφωνίας πώλησης στην Amerra και προκειμένου να εκπληρωθούν οι όροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα μεταβιβαστούν μονάδες προς 51 εκατ. ευρώ.
Μέρος των κεφαλαίων θα μειώσει δανεισμό και θα βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης.
Η διοίκηση της ΚΡΕΚΑ έλαβε την έγκριση των συνεργαζόμενων τραπεζών για τη μεταβίβαση του ακινήτου που λειτουργεί ως σφαγείο στα Ιωάννινα και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του με σκοπό τη μείωση των οφειλών της στην εφορία και τις τράπεζες. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Do Value για την οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρίας και της ρύθμισης του δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
Οι εμπλεκόμενες πλευρές, έχουν έρθει σε συμφωνία για το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των οφειλών και αναμένεται η οριστική συμφωνία και υπογραφή του, να λάβει χώρα έως της λήξης της κλειόμενης χρήσης.
Στις 29 Ιουλίου 2019 μεταβιβάσθηκε έναντι ποσού 1 εκατ. ευρώ οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ, στην περιοχή Αμαρουσίου Αττικής, το οποίο περιόρισε τη δανειακή υποχρέωση της εταιρείας.
Τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΕΛΤΡΑΚ έχουν επιβαρυνθεί από ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ που αφορά σε ζημία από την πώληση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ, αλλά και από ζημιά 5,24 εκατ. ευρώ λόγω επαναπροσδιορισμού αξίας οικοπέδου το οποίο προορίζεται για πώληση.
Πρόκειται για το παλιό εργοστάσιο της BIC στο Μπουρνάζι.
Η θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate.
Διαθέτει έκταση 2.689 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 556 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια στον όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, και τα υπόλοιπα 2133 περίπου στρέμματα χίλια μέτρα Νοτιότερα στο οροπέδιο Σώπατα Μεσοράχης του Δήμου Σητείας στην Κρήτη.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου στον κλάδου του Real Estate μέσω της θυγατρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. δρομολογούνται προς την υλοποίηση τους, μετά την προσδοκώμενη ολοκλήρωση των εγκρίσεων και αδειών, αναφέρει η εταιρεία.
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μελλοντική αύξηση της αξίας των ακινήτων και η ανάλογη βελτίωση των αποτελεσμάτων επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου.
Στόχος είναι η πώληση της εταιρείας σε τιμή πάνω από την αξία αποτίμησης.
Η Τεχνική Ολυμπιακή  κατήρτισε με τις εταιρείες Cushman & Wakefield s.r.o. και Profin Management Limited τις από 21 Ιανουαρίου 2019 συμβάσεις με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες που θα αναδειχτούν από τη διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτικές, ενώ παράλληλα εξετάζονται από τη Διοίκηση και εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης της περιουσίας του Ομίλου, τα οποία διαφοροποιούνται από την ολική ή μερική εκποίηση αυτών.
Με δεδομένο ότι το σύνολο των εναλλακτικών σχεδίων που εξετάζονται για την αξιοποίηση του συγκροτήματος στοχεύει καθαρά στον κλάδο του τουρισμού, η Διοίκηση έχει δρομολογήσει ενέργειες για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου από την εταιρεία Πόρτο Καρράς, με σκοπό να είναι πλέον και η εταιρεία ως σύνολο μετά την απόσχιση, άμεσα διαθέσιμη για πώληση εφόσον απαιτηθεί.
Τέλος, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων, για διάστημα 18 ως 30 μηνών με αποτέλεσμα να είναι πλέον σε θέση να επιλέξει την καλύτερη εναλλακτική χωρίς την πίεση του χρόνου.
Σημειώνεται πως χθες (29/10) ανακοίνωσε η εταιρεία πως ξεκινάει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με έναν ενδιαφερόμενο. 
Η κατά 50% θυγατρική της FG Europe, RF Energy, πούλησε αιολικούς σταθμούς έναντι 55
εκατ. ευρώ.
Η Περσεύς για να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα πούλησε 308 χιλ. μετοχές της Έλτον που κατείχε προς 461 χιλ. ευρώ.
Τέλος η Revoil από παλαιότερη πώληση των εγκαταστάσεων στην Καβάλα έχει απαίτηση ακόμα από τη Motor Oil ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS