Καρπούς αποφέρουν οι προτάσεις εξυγίανσης της Do Value

Καρπούς αποφέρουν οι προτάσεις εξυγίανσης της Do Value
Ρευστοποιήσεις ακινήτων για την αναχρηματοδότηση τους
Τους πρώτους καρπούς από το σχέδιο εξυγίανσης ετοιμάζεται να δρέψει η Do Value.
Πρόκειται για τις πρώτες αποφάσεις αναδιάρθρωσης δανείων εταιρειών που είχαν  ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της τον περασμένο Νοέμβριο.
Ο συνολικός αριθμός εταιρειών έφθανε τις 300 επιχειρήσεις και η συνολική αξία των δανείων ήταν στο 1,8 δισ. ευρώ.
Αξιόπιστη πηγή λέει στο bankingnews ότι από τον περασμένο Ιούνιο  είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για περισσότερες από 30 εταιρείες, οι οποίες έλαβαν το τελικό σχέδιο για τη διάσωσή τους.
Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι τους επόμενους μήνες θα ενταθούν οι ρυθμοί των αποφάσεων και μέχρι τα τέλη του έτους περισσότερες από 100 εταιρείες θα έχουν λάβει οριστικές  προτάσεις για την αναχρηματοδότηση τους.
Ωστόσο το περιεχόμενο των τελικών συμφωνιών με τις τράπεζες είναι επτασφράγιστο  μυστικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Do Value έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητικό με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με σκοπό να βελτιώσει το χρόνο των αναχρημαδοτήσεων.
Στην πράξη η γραφειοκρατία δέχθηκε μικρές ήττες καθώς το τραπεζικό σύστημα λόγω και της μείωσης του προσωπικού δεν μπορούσε να ανταποκριθεί άμεσα σε όλα τα αιτήματα με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι υπάλληλοι διεκδικούσαν  περισσότερο χρόνο για διεκπεραίωση  των υποθέσεων.  
Οι ρυθμίσεις των δανείων όμως δεν ήταν οι αναμενόμενες για αρκετές  εταιρείες καθώς οι  διοικήσεις  τους παρότι αρχικά είχαν κατανοήσει ότι θα  αντιμετωπισθούν  με βάση τα τρέχοντα οικονομικά τους δεδομένα , η πορεία των συζητήσεων έφερε στην επιφάνεια  το γεγονός πως οι τραπεζικές απαιτήσεις παραμένουν στην αρχική βασική οφειλή χωρίς να γίνεται «κούρεμα» ούτε στις προσαυξήσεις.
Προκειμένου να διασωθούν, πνιγμένες στα χρέη εταιρείες   οι  επιχειρηματίες έβαλαν ως εγγύηση προσωπικά περιουσιακά στοιχεία ακόμη και την κατοικία τους.
Οι προσφερόμενες λύσεις για χρηματοδότηση θέτουν ως προϋπόθεση την πώληση των ενεχυριασμών ακινήτων.
Τα  προτεινόμενα σχέδια διάσωσης μετά την πώληση της ακίνητης περιουσίας προβλέπουν την πληρωμή των τόκων του κεφαλαίου και μετά από διάστημα 3 και 5 ετών αρχίζει η αποπληρωμή του κεφαλαίου.  Στο πακέτο διάσωσης  προστίθεται και μία γραμμή  ρευστότητας προς την  εταιρεία  ώστε το πακέτο να γίνει πιο ελκυστικό.
Οι προτεινόμενες λύσεις αναχρηματοδότησης από τις τράπεζες προς τoν διαμεσολαβητή Do Value , με τελικό αποδέκτη τους επιχειρηματίες δεν  είναι πάντα αποδεκτές  με  αποτέλεσμα οι μέτοχοι των εταιριών να μη δίνουν  τη συγκατάθεσή τους καθώς το τίμημα  διάσωσης είναι οδυνηρό  για αρκετές διοικήσεις.
Ορισμένες  εταιρίες επιννοούν μεθόδους καθυστέρησης προκειμένου  να βελτιώσουν το σχέδιο   διάσωσής  τους στο μέλλον.
Ετσι   αποφασίζουν να δημιουργήσουν νέες υποχρεώσεις προς τρίτους προκειμένου η προσφερόμενη ακίνητη περιουσία να διεκδικείται και από άλλους πιστωτές. Με τον τρόπο αυτόν μπλοκάρουν την εκποίηση της περιουσίας της εταιρίας και της προσωπικής περιουσίας της διοίκησης ή των μετόχων.
Πρόκειται  για μία  γραμμή άμυνας που ακολουθούν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν τα ακίνητα τους  όταν  η αγορά  βελτιωθεί.

Νίκος  Θεοδωρόπουλος
 ntheo@bankingnerws.gr    
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS