Συμβιβασμός στον SSM για τις ελληνικές τράπεζες: Χωρίς θυσία της Ιφιγένειας, το 2019 AMK 5 δισ και κατάργηση capital controls

Συμβιβασμός στον SSM για τις ελληνικές τράπεζες: Χωρίς θυσία της Ιφιγένειας, το 2019 AMK 5 δισ και κατάργηση capital controls
Στο τέλος του 2019 ή μέσα στο 2019 θα καταργηθούν και τα capital controls οπότε το 2019 θα είναι έτος αυξήσεων κεφαλαίου και κατάργησης των capital controls
Συμβιβασμός έχει επέλθει ή κατά το ορθότερο οι δύο αντικρουόμενες τάσεις αρχίζουν να συγκλίνουν σε ένα κοινό σχέδιο για το ελληνικό banking.
Με βάση πηγή που μίλησε στο bankingnews και είναι σε θέση να γνωρίζει ορισμένα προκαταρκτικά σχέδια του SSM…φαίνεται ότι αρχίζουν να γεφυρώνονται οι διαφορές.
Στο πλαίσιο αυτό «ενώ αρχικά οι δύο κυρίαρχες τάσεις από την μια η Nouy η επικεφαλής του SSM και η ομάδα της και από την άλλη οι «Γερμανοί» του Εποπτικού Μηχανισμού είχαν αντικρουόμενες απόψεις για τις ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι κάτι αλλάζει….
Και ενώ η Nouy αρχικά ήθελε ΑΜΚ το 2018 και τασσόταν υπέρ της θέσης του ΔΝΤ ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από τα μνημόνια εάν δεν έχει πλήρως εξυγιάνει τις τράπεζες…φαίνεται ότι επικρατεί ή τείνει να επικρατήσει ένα νέο σχέδιο….
Αν και είναι νωρίς να βγουν συμπεράσματα από τα stress tests που μόλις ξεκίνησαν ωστόσο έως τις 23-30 Μαρτίου του 2018 θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα για το που κινείται το ελληνικό banking.
Με βάση αυτό το νέο σχέδιο οι 4 ελληνικές τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha bank και Eurobank περνούν τα stress tests χωρίς να χρειαστεί να θυσιαστεί η Ιφιγένεια.
Είναι γνωστό σε πολλούς κύκλους ότι στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη ανησυχία για συγκεκριμένη τράπεζα καθώς η Ιφιγένεια εάν χρειαζόταν να θυσιαστεί θα ήταν μια συγκεκριμένη συστημική τράπεζα.
Οι αναφορές – φήμες ότι από το TAR από την ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων προέκυψαν ζημίες 1,3 δισεκ. και από το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο ζημίες 350 εκατ δεν θα τις σχολιάσω.
Αυτό όμως που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι η πιθανότητα να μην θυσιαστεί η Ιφιγένεια έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Ο συμβιβασμός όμως της ήπιας λύσης για τις ελληνικές τράπεζες υπόκειται στο γεγονός ότι όλες οι τράπεζες και οι 4 θα υποβάλλουν capital plans με στόχο αυξήσεις κεφαλαίου το 2019 ίσως και πάνω από 5 δισεκ. ευρώ.
Με αιτιολογικό την ολοκλήρωση του δεύτερου και σημαντικότερου κύματος εξυγίανσης των προβληματικών δανείων και την ανάγκη για ισχυρά κεφάλαια ώστε να αντιμετωπιστεί ο πυρήνας των προβληματικών ανοιγμάτων και ταυτόχρονα οι τράπεζες να διαθέτουν κεφάλαια για ανάπτυξη οι αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι μονόδρομος.
Είναι αληθές ότι στο ζήτημα αυτό επικρατούσαν δύο τάσεις.
Η μια η πολύ θετική για τις τράπεζες ήταν να δεσμευτούν οι τράπεζες ότι για τα επόμενα 4-5 χρόνια δεν θα διανείμουν μέρισμα και ότι τα αδιανέμητα κέρδη θα κεφαλαιοποιούνται ενισχύοντας τα κεφάλαια.
Όμως η τάση που κυριαρχεί είναι η εξής…
Το 2019 αυξήσεις κεφαλαίου και το 2020 οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν το πρώτο ουσιαστικό έτος ανάκαμψης, βελτίωσης, κερδοφορίας.
Στο τέλος του 2019 ή μέσα στο 2019 θα καταργηθούν και τα capital controls οπότε το 2019 θα είναι έτος αυξήσεων κεφαλαίου και κατάργησης των capital controls και το 2020 θα είναι το πρώτο έτος όπου οι αγορές πραγματικά θα έχουν πειστεί ότι το ελληνικό banking γυρίζει σελίδα και ανακάμπτει μετά από μια χαοτική 10ετία καταστροφής και μεγάλου πόνου για μετόχους, αγορά και κοινωνία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS