Την εξαγορά του Ιασώ General από την Hellenic Healthcare ενέκρινε η Επ. Ανταγωνισμού

Την εξαγορά του Ιασώ General από την Hellenic Healthcare ενέκρινε η Επ. Ανταγωνισμού
Εγκρίθηκε από την Επ. Ανταγωνισμού η εξαγορά του ΙΑΣΩ
Την εξαγορά του Ιασώ General από την Hellenic Healthcare ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η  Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 654/2018 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 97,23% του μετοχικού κεφαλαίου (αποκλειστικός έλεγχος) της εταιρίας «ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.».
Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας ιδιωτικών γενικών κλινικών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS