Ιασώ: Ισχυρή αύξηση 47% στα EBITDA το 2016, στα 21,14 εκατ. ευρώ

Ιασώ: Ισχυρή αύξηση 47% στα EBITDA το 2016, στα 21,14 εκατ. ευρώ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε και ανήλθε στα 116,51 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 6,62% από 109,27 εκατ. € που ήταν το 2015
Ο Όμιλος Ιασώ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2016 που παρόλο την αύξηση που παρουσίασαν σε όλα τα επίπεδα, επιβαρύνθηκαν για ακόμα μια φορά, από τις περικοπές μέσω των μηχανισμών rebate και clawback, καθώς και τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επικρατούν.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back διαμορφώθηκε και ανήλθε στα 116,51 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 6,62% από 109,27 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.
Αύξηση της τάξεως του 9,39% μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της μητρικής
εταιρείας ο οποίος διαμορφώθηκε στα 67,13 εκατ. € από 61,36 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.
Στον Όμιλο, τα μικτά κέρδη μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back ανήλθαν σε 20,11 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 56,48% έναντι 12,85 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.
Αύξηση κατά 38,55% παρουσίασε και η μητρική-εταιρεία, με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στα 17,94 εκατ. € ενώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015 ήταν 12,95 εκατ. €.
Στον Όμιλο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 21,14 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 47,32% έναντι 14,35 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.
Αύξηση κατά 26,30% παρουσίασε και η μητρική-εταιρεία, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 19,83
εκατ. € ενώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015 ήταν 15,70 εκατ. €.
Στον Όμιλο, τα κέρδη προ τόκων & φόρων (EBIT) παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 10,80 εκατ. € έναντι κερδών 3,87 εκατ. € το 2015.
Στην μητρική-εταιρεία, τα κέρδη προ τόκων & φόρων (EBIT) επίσης αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 15,11 εκατ. € έναντι κερδών 10,95 εκατ. € το 2015.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου dr. Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε ότι:
«Ο κλάδος της υγείας το 2016 λειτούργησε σε ένα αντίξοο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον με αρκετές διακυμάνσεις και δυσκολίες.
Για ακόμα μία χρονιά τα αποτελέσματα, επηρεάστηκαν καθοριστικά από την πολιτική του ΕΟΠYΥ, με τις πολλαπλές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, καθώς και με τις ανεκπλήρωτες εξαγγελίες και δεσμεύσεις, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά μεγέθη των περικοπών μέσω Rebate και Claw back.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις μεταβολές των αξιών των ακινήτων και των συμμετοχών στις άλλες εταιρείες του Ομίλου και
ιδίως στην μητρική εταιρεία.
Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί καταφέραμε να αναπτυχθούμε παραμένοντας leaders στον χώρο μας.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς μας και τους πολυπληθείς συνοδούς και συγγενείς αυτών, οι οποίοι μας επέλεξαν
και μας εμπιστεύτηκαν.
Είμαι υπερήφανος και εκφράζω τις ευχαριστίες μου και σε όλους όσους εργάστηκαν σκληρά και υλοποίησαν συντονισμένα την στρατηγική της εταιρείας μας καθώς και όλες τις πρακτικές μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία σε όλους.
Εύχομαι και πιστεύω πως όλοι μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
καθώς και την άριστη εξυπηρέτηση των ασθενών μας.
Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα και σεβασμό στα αιτήματά τους και θα εξακολουθήσουμε να εκπέμπουμε εμπιστοσύνη και διάθεση συνεισφοράς για την υλοποίηση του κοινού στόχου.
Την παροχή υψηλού κύρους υπηρεσιών υγείας στους συνανθρώπους μας, που στην χρονική περίοδο που διανύουμε, έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά».
Ακολουθεί πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS