Χαρίτσης: Επείγουσα η ανάγκη ανάσχεσης του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό

Χαρίτσης: Επείγουσα η ανάγκη ανάσχεσης του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό
«Η ανάγκη για δίκαιες και ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία», σημείωσε ο υφυπουργός
Για επείγουσα ανάγκη ανάσχεσης του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων από την Ελλάδα στο εξωτερικό έκανε λόγο ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξης Χαρίτσης, που συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ως κεντρικός ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα, με τίτλο “Boost your Business”.
Ειδικότερα, στην ομιλία του ο υφυπουργός σκιαγράφησε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανάσχεση του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
«Κάθε συζήτηση που αφορά την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και την αναδιανομή του πλούτου, έχει στον πυρήνα της την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.
Ένα από τα πιο εμφανή πεδία παρέμβασης είναι η ψηφιακή οικονομία, είπε ο υφυπουργός.
Στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ υπάρχει η μέριμνα ώστε όλες οι σχετικές δραστηριότητες να είναι επιλέξιμες: είτε αφορά τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-ups), την ενίσχυση των νέων ερευνητών και ερευνητριών και τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα.
Για το πρώτο σκέλος έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο σκέλος το σύνολο των διαθέσιμων πόρων ξεπερνά το 0,5 δισ. ευρώ.
Ο κ. Χαρίτσης τόνισε: «Οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ».
«Αξιοποιούμε συντονισμένα και συμπληρωματικά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προκειμένου η ελληνική οικονομία να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία με υψηλό ψηφιακό αποτύπωμα.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το “Ταμείο Συμμετοχών” (Fund of Funds), το Σχέδιο Γιούνκερ, η διεύρυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό», επισήμανε.
Ο υφυπουργός προσέθεσε, επίσης, ότι «η ψηφιακή οικονομία, δεν αφορά μόνο σε εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Αφορά σε όλους τους δυναμικούς τομείς της οικονομίας (αγροδιατροφή, τουρισμός, υγεία κλπ.) που μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία από όλο το εύρος της ψηφιακής εποχής».
Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υγιές παραγωγικό οικοσύστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντλούν όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων.
«Η ανάγκη για δίκαιες και ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία», σημείωσε ο υφυπουργός.

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS